Lietuvos bankas dalį pelno į valstybės biudžetą perveda vadovaudamasis Lietuvos banko įstatymu. Iš 2014 m. pelno į valstybės biudžetą buvo pervesta 7,54 mln. Eur, iš 2015 m. pelno - 10,44 mln. Eur.

Šalies centrinio banko finansiniai rezultatai pateikiami 2016 m. Lietuvos banko finansinių ataskaitų rinkinyje, kurį patvirtino Lietuvos banko valdyba, jis artimiausiu metu bus paskelbtas Lietuvos banko svetainėje.

Nepriklausomo auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers" išvadoje, kuri kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu bus pateikta Seimui, nurodyta, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo Lietuvos banko 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tuomet pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos banko įstatymą bei Lietuvos banko valdybos patvirtintą Lietuvos banko apskaitos politiką.