Atkreipiamas dėmesys, kad šiame pranešime apžvelgiamos tiesioginės investicijos, suskaičiuotos kryptiniu principu, t. y. įvertinus priešpriešines investicijas.

Dėl to duomenys skiriasi nuo tiesioginių investicijų informacijos, pateiktos mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansuose, juose šios investicijos apskaičiuotos turto ir įsipareigojimų principu.

Skaičiuojant 2016 m. ketvirtojo ketvirčio tiesiogines investicijas buvo patikslinti 2016 m. pirmojo–trečiojo ketvirčių tiesioginių investicijų duomenys.

Išsamiau apie 2016 m. tiesioginių investicijų statistiką skaitykite statistikos pranešime.

Išsamūs tiesioginių investicijų duomenys, paskirstyti pagal šalis ir pagal ekonominės veiklos rūšis, pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės skyrelyje „Statistika“.