Nuo liepos 1 d. įsigaliojus naujam DK, darbuotojams bus suteikiamos 20 darbo dienų kasmetinės atostogos. Dabar minimali kasmetinių atostogų trukmė yra 28 kalendorinės dienos, pusę jų leidžiama imti dalimis – kad ir vien tik darbo dienomis.

Visos atostogos, kurias sukaupsime iki naujo DK įsigaliojimo, bus perskaičiuotos: už kiekvienas 7 kalendorines dienas atostogų bus suteikiama 5 darbo dienos kasmetinių atostogų (6-ios jeigu dirbama 6 dienas per savaitę).

Pavyzdžiui, jeigu būsite sukaupę 20 kalendorinių dienų atostogų, jos bus perskaičiuotos į 14,28 darbo dienas (20x5:7=14,28). Prieš kurį laiką Socialinės apsaugos ir darbo ministerija DELFI yra paaiškinusi, kad atostogos bus perskaičiuojamos iki sveikųjų skaičių, tad pastaruoju atveju, atostogų dienas reikėtų apvalinti iki 15.

Tiesa, pirmadienį ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja Vita Baliukevičienė informavo, kad DK nėra įtvirtinta, jog perskaičiuojant atostogas iš kalendorinių dienų į darbo dienas, skaičius po kablelio bus apvalinamas darbuotojo naudai. Tačiau vedėja nepaaiškino, kaip būtų perskaičiuojamos atostogos tokiu atveju.

Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis nei 5 dienos arba skirtingas, darbuotojui turės būti suteiktos ne trumpesnės kaip 4 savaičių trukmės atostogos. Kita vertus, darbo ir kolektyvinės sutartys, darbo teisės normos galės nustatyti ilgesnės trukmės atostogas.

Nuo liepos 1 d. bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negalės būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų arba ne mažiau kaip 12 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę).

Darbuotojai, iki metų vidurio turėsiantys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už 3 darbo metus, turės teisę jas išnaudoti iki 2019 m. liepos 1 d.

Sudarydami darbo sutartį darbdaviai turės informuoti darbuotojus apie darbo sąlygas. Viena iš jų – kasmetinių atostogų trukmė.

DK nustatyta, kad kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis (atostoginiai). Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Darbuotojo prašymu, atostoginiai galės būti mokami įprasta algos mokėjimo tvarka.

Beje, jeigu darbdavys uždels atsiskaityti už kasmetines atostogas, laikotarpis, kurį buvo uždelsta atsiskaityti, bus pridedamas prie kitų kasmetinių atostogų, jeigu tokį prašymą darbuotojas pateiks per pirmas 3 darbo dienas po kasmetinių atostogų.

Primename, kad šiuo metu atostoginius darbdaviai privalo sumokėti ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Vėluojant juos išmokėti atostogos be jokio prašymo turėtų būti pratęsiamos tiek, kiek buvo vėluojama, o už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas.

Atkreiptinas dėmesys, kad įsigaliojus naujam DK, darbdavys galės vykdyti išskaitas iš darbuotojo darbo užmokesčio. Pvz., išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, kurios viršys įgytą teisę į visos trukmės ar dalies kasmetines atostogas.

Šią nuostatą bus galima taikyti darbo sutartį nutraukiant darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių arba dėl darbuotojo kaltės darbdavio iniciatyva.

Advokatė Vida Petrylaitė įsitikinusi, kad matematinis atostogų perskaičiavimas neturės didelės įtakos darbuotojų poilsio laikui.

„Reikia atsiminti, kad nesvarbu, kiek darbuotojas turėtų sukauptų atostogų ir kokios rūšies, pavyzdžiui, už stažą kelis metus priklaupė ir neišnaudojo, jos visos bus paverstos darbo dienomis. Jos niekur nedings. Visas paketas, tos kalendorinės dienos, bus paverstos darbo dienomis.

Jeigu iš tikrųjų bus išlaikomas principas, kad verčiama darbuotojo naudai, na, jeigu yra kažkoks skaičius po kablelio, tai darbuotojas iš tikrųjų nieko nepraranda.

Taip, gali būti netiesioginė įtaka darbuotojams, kurių darbovietėse yra lankstesnė atostogų suteikimo tvarka ir galima imti atostogas nuo pirmadienio iki penktadienio, išmesti savaitgalį ir vėl iš karto atostogauti nuo pirmadienio iki penktadienio. Galbūt tokie darbuotojai pajus šitą ateityje. Vis dėlto ypatingo poveikio, manau, tai neturės“, – komentavo teisininkė.

Jos teigimu, įsigaliojus naujam DK naujai įgyjamos atostogos bus skaičiuojamos darbo dienomis, visi žinos, kad štai per tam tikrą laiką sukaupė tiek ir tiek darbo dienų atostogų.

„Papildomos atostogos, pvz., už stažą, jos lieka. Tai numatyta, tik Vyriausybės nutarimu turės būti nustatyta, kiek jų priklausys. Dabar yra 3 kalendorinės dienos už pirmąjį etapą, tačiau kol kas dar neaišku, kaip bus – ar 2 darbo dienos, ar 1, reikės palaukti nutarimo“, – aiškino advokatė.