Po kontrolės veiksmų bendrovė patikslino trejų metų pelno mokesčio deklaracijas, o sąnaudas sumažino per 975 tūkst. eurų suma.

„Išanalizavus bendrovės finansinės veiklos sąnaudas, VMI kilo abejonių, ar kone milijoną eurų siekusios bendrovės išlaidos lėktuvų nuomai bei skrydžių organizavimui buvo būtinos ekonominei naudai gauti.

Mokestinis tyrimas patvirtino, kad veiklos sąnaudos, siekiant išvengti pelno mokesčio, padidintos nepagrįstai.

Minėtos paslaugos buvo įsigytos iš susijusių įmonių, įmonė jomis realiai nesinaudojo ir tyrimo metu neturėjo įrodymų, kad patirtos išlaidos būtų kaip nors susijusios su pajamų uždirbimu“, – sakė Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento direktorė Gražina Rimkienė.

UAB teisinosi, kad beveik milijonines išlaidas jai „primetė“ Tailande registruota pagrindinė įmonių grupė, kuri savo kelionių organizavimo kaštus proporcingai išdalino visoms grupės gamykloms, tad dalis jų teko ir veikiančiai čia.

Šių argumentų VMI nepakako – bendrovė pripažino padarytas klaidas ir pateikė patikslintas visų metų, kuriais patyrė skrydžių įsigijimo išlaidų, pelno mokesčio deklaracijas.