Palyginti su 2016 m. trečiuoju ketvirčiu, realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, siekė 1,4 proc.

Palyginti su tuo pačiu 2015 m. ketvirčiu, realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarė 3 proc. (nepašalinus – 3,2 proc.).

2016 m. BVP to meto kainomis siekė 38,6 mlrd. eurų.

Palyginti su 2015 m., realus BVP pokytis siekė 2,2 proc. (nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos – 2,3 proc.).

Vertinant BVP gamybos metodu, 2016 m. ketvirtojo ketvirčio pokyčiui, palyginti su praėjusiu laikotarpiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, didžiausią teigiamą įtaką turėjo šių veiklos rūšių įmonių sukurta pridėtinė vertė: statybos – 4,8 proc., didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, transporto ir saugojimo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos – 1,6 proc.

Lėčiau BVP augo dėl nekilnojamojo turto operacijos (-0,2 proc.) bei kasybos ir karjerų eksploatavimo, apdirbamosios gamybos, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo (-0,1 proc.) įmonių sukurtos pridėtinės vertės mažėjimo.

Vertinant BVP išlaidų metodu, nustatyta, kad 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, augo visi pagrindiniai BVP komponentai.

Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos padidėjo 0,5 proc., valdžios sektoriaus – 0,3 proc., bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas – 4,1 proc., prekių ir paslaugų eksportas kaip ir importas padidėjo 1,1 proc.