Taip pat norima aptarti ir galimybę darbuotojams mokėti kompensacijas, kurios neapmokestinamos „Sodros" įmokomis. Darbdaviai pažymi, kad negrįžtant prie šių klausimų, gerokai išaugtų įmonių darbo sąnaudos.

Kaip žinoma, naujajame Darbo kodekse (DK) nebeliko sąvokos „kilnojamasis darbas". Šiuo metu galiojančiame DK kilnojamasis darbas aptariamas ir nurodoma, kad kompensacijų už tokį darbą klausimus nustato Vyriausybės nutarimas.

Naujajame Darbo kodekse tokių išlaidų kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra atliekamas lauko sąlygomis, nenumatytos, todėl esą nepagrįstai bloginamos tiek darbuotojui, tiek darbdaviui galiojančios teisinio reguliavimo sąlygos.

Darbuotojui aukščiau nurodytos kompensacijos yra vienareikšmiškai naudingos, nes didina darbuotojo pajamas. Darbdaviui aukščiau nurodytų kompensacijų mokėjimas yra naudingas, nes didina mažiau patrauklios darbo vietos patrauklumą.

Lietuvoje yra nemažai įmonių (statybos, karjerų eksploatavimo, miškų ūkio ir kt. pramonėse), kur bene visas ar didžioji dalis darbo yra atliekama būtent lauko sąlygomis, todėl šis galiojančių darbo santykių pasikeitimas dėl suminio efekto bus reikšmingas didelei daliai darbdavių, daugiausiai dirbančių regionuose.