Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) savo išvadoje nurodo, kad Lietuvoje vyresniems žmonėms kur kas sunkiau gauti darbo nei jaunimui, tad remiant jaunus žmones, kurie statistiškai yra mažiau pažeidžiami, realiai diskriminuojami vyresnieji, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“. Paramos skyrimo tvarką ministerijai pasiūlyta taisyti, jos specialistai dėl to tarsis su teisininkais.

LGKT pranešė prieš gerą mėnesį gavusi porą skundų dėl ES paramos skurdui mažinti skyrimo tvarkos. „Paramos skyrimo taisyklės numato, jog programa tampa verta dėmesio tada, kai jai skiriama 60 balų. Vien dėl to, kad programą pateikusiam pareiškėjui yra ne daugiau nei 29 metai, jai skiriami net 25 balai, o jei pareiškėjui nuo 30 iki 40 metų, pridedama tik 15 balų“, – „Lietuvos žinioms“ pasakojo LGKT specialistė Mintautė Jurkutė. Vyresni kaip 40 metų asmenys papildomų balų apskritai negauna. Būtent tai, jog balai skiriami atsižvelgiant į pareiškėjų amžių, skundus tyrę specialistai įvertino kaip diskriminacinį veiksnį.

ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Snieguolė Valiulienė dienraštį informavo, kad ministerija dalyvauja įgyvendinant Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programą, tad yra numačiusi remti jaunų žmonių ekonominį ir socialinį verslumą, būtent šiuo pagrindu buvo ir patvirtintos taisyklės, kontrolierių įvertintos kaip diskriminacinės. ŽŪM atstovė teigė, jog dėl LGKT kritikos bus rengiamas posėdis, kuriame savo nuomonę turės pareikšti ministerijos teisininkai.