„Užtikriname, kad Pajūrio kredito unijos nariai šiuo metu nepajus jokių nepatogumų. Šiuo atveju tik kredito unijos valdyba ir vadovai turės derinti veiksmus ir sprendimus su paskirtu LCKU atstovu priežiūrai. Kredito unija per artimiausią laiką sieks efektyviai pertvarkyti savo veiklos procesus“,– teigė LCKU administracijos vadovo pavaduotojas Mindaugas Vijūnas.

Pasak M. Vijūno, Lietuvos banko įgaliojimas prižiūrėti Pajūrio kredito unijos veiklą parodė pasitikėjimą LCKU komandos profesionalumu. Laikinam atstovui kredito unijos veiklos priežiūrai yra taikomi nepriekaištingos reputacijos ir kvalifikacijos reikalavimai, rašoma pranešime spaudai.

Pajūrio kredito uniją prižiūrėti paskirtas LCKU kredito unijų priežiūros specialistas Aurimas Kondrotas. LCKU deleguotas specialistas padės Pajūrio kredito unijai tęsti saugią ir stabilią kasdienę unijos finansinę veiklą. Pajūrio kredito unija per paskutinius tris 2016 m. ketvirčius patyrė 161 tūkst. Eur nuostolių. Nuostoliai yra patirti dėl sudarytų specialiųjų atidėjinių išduotoms paskoloms.