Šioje sodyboje taip pat gyvena tuzinas nuomininkų iš Ukrainos ir Baltarusijos. Pastariesiems pasieniečiai, patikrinę piliečių tapatybę ir leidimus dirbti, pretenzijų neturėjo. Jiems būstą nuomoja nuo 2012-ųjų maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikimu pagal individualios veiklos pažymą besiverčiantis Šiaulių rajono ūkininkas.

Jis, kai į sodybą paskambino potenciali klientė – Šiaulių AVMI specialistė ir pareiškė, trys draugės norinčios išsinuomoti savaitgaliui kambarį, nudžiugo. Net patikino, „kava ir šampanu iš savo sąskaitos vaišinsiąs“, ir kaip dera šeimininkui, būsimą klientę perspėjo apie galimus nepatogumus. Pirmame namo aukšte vyks „balius“, todėl ir triukšmo bus daugiau.

Į tą „balių“, tiksliau – dar gerokai prieš jį, ir pribuvo pareigūnai. Maistą gamino, stalus dengė dvi moterys. Patikrinimo metu jos nebuvo įdarbintos, darbo sutartys nesudarytos. Greičiausiai iš gerumo atskubėjo vienišam ūkininkui į pagalbą, nes samdomų darbuotojų pas jį nuo pat individualios veiklos pradžios nebuvo ir nėra, o pobūvį 24 asmenims suruošti reikėjo.

Pateiktų 2015–2016 m. buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis palyginus su mokesčių administratoriaus turimais, rasta neatitikimų. Vien už apgyvendinimo paslaugas neapskaityta 6 tūkst. eurų, atitinkamai dėl šių ir kitų neapskaitytų pajamų patikrinimo metu tikslintos pajamų, PVM deklaracijos. Apskaičiuoti nuo papildomų sumų apie 1,5 tūkst. eurų mokesčių. Vyksta tolimesnė mokesčių mokėtojo veiklos stebėsena.

Šis ūkininkas pagal sutartį su Booking.com, jų internetinėje svetainėje reklamuojasi ir siūlo apgyvendinimo paslaugas, o už tai turi būti deklaruojamas ir sumokamas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

Net jei nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoju, gyventojas, nuomojantis būstą Lietuvoje per Booking.com interneto svetainę, visada privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM už įmonės Booking.com B.V. suteiktas tarpininkavimo paslaugas, – paaiškina Šiaulių AVMI Kontrolės departamento direktorė Rima Rasickienė, kaip toks Lietuvos gyventojas PVM tikslais tampa apmokestinamuoju asmeniu. – Tokia prievolė atsiranda, kadangi įmonės Booking.com B.V. teikiamos tarpininkavimo paslaugos Lietuvos gyventojui, nuomojančiam būstą, laikomos suteiktomis Lietuvoje ir apmokestinamos PVM.

Daugiau naudingos informacijos gyventojai, įmonės gali rasti VMI interneto svetainėje arba pasinaudojus konsultacinėje mokesčių informacijos duomenų bazėje sukaupta medžiaga http://mic.vmi.lt. Išsamias konsultacijas telefonu 1882 teikia Mokesčių informacijos centro konsultantai. Telefonu 1882 teikiamos konsultacijos įrašomos ir yra lygiavertės rašytinėms.

Šiaulių AVMI primena, kad gyventojai, turintys informacijos apie neapskaitomas pajamas, įmonėse mokamus „vokelius“, taip pat nelegalų darbą bei įvairius mokestinius pažeidimus, apie tai gali pranešti VMI pasitikėjimo telefonu 1882, užpildę elektroninę anketą VMI svetainėje arba pasinaudoję programėle išmaniesiems telefonams „Pranešk“, kuri skirta informuoti mokesčių administratorių apie pastebėtus mokesčių pažeidimus, taip pat užėjus į apskrities Mokesčių inspekciją bei jos teritorinius padalinius.