Praėjusių metų gruodžio 18 dieną Konkurencijos taryba (KT) nustatė, kad UAB „Forum Cinemas“ skatindavo savo konkurentus – UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ laikytis „nusistovėjusios“ praktikos netaikyti didelių nuolaidų pirmąsias populiariausių kino filmų demonstravimo savaites.

Iš tyrimo metu surinktos medžiagos taip pat akivaizdu, kad kino teatrus Vilniuje ir Kaune valdančios bendrovės, pritardamos UAB „Forum Cinemas“ iniciatyvai, ribodavo vartotojams palankias šeimos, savaitgalio ir kitas akcijas bei praktikoje derindavo kai kurių konkrečių kino filmų bilietų kainas.

KT ekspertai nustatė, kad konkurenciją ribojantis susitarimas tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ Vilniuje truko beveik 2 metus, o susitarimas tarp UAB „Forum Cinemas“ UAB „Cinamon Operations“ – virš 3 metų. Konkurencijos tarybos nuomone, jei bendrovės nebūtų dalyvavusios kartelyje dėl kino filmų bilietų kainų, jos būtų galėjusios vartotojams pasiūlyti daugiau akcijų ar pigesnių bilietų į kino filmus.

Išnagrinėjęs skundą, VAAT pažymėjo, kad Konkurencijos tarybos priimtas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, o skirta bauda proporcinga padaryto pažeidimo pavojingumui.

Teismo nutarimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

UAB „Multikino Lietuva“ir UAB „Cinamon Operations“ prisipažino apie dalyvavimą karteliuose. Atsižvelgusi į tai, Konkurencijos taryba atleido šias bendroves atitinkamai nuo 99 200 eurų ir 138 800 eurų baudų.

„Forum Cinemas“: siekėme gauti sutartą atlygį už filmų platinimą

Įmonę „Forum Cinemas“ byloje atstovaujantis advokatų kontoros „Sorainen“ partneris Daivis Švirinas pranešime teigia, kad sudėtinga pirmosios instancijos teismo sprendimą vertinti pozityviai, ir tikisi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pakeist VAAT sprendimą.

„Mūsų vertinimu, vienintelis byloje esantis įrodymas – el. susirašinėjimas – akivaizdžiai rodė „Forum Cinemas“ norą ne fiksuoti kino filmų bilietų kainas, o apginti savo teisėtą interesą, t.y. gauti sutartą atlygį už filmų platinimą. Teismas neatsižvelgė į mūsų pateiktus paaiškinimus, kad daugeliu byloje esančio el. susirašinėjimo atvejų, „Forum Cinemas“, veikdama kaip platintojas, rašė kino teatrams priminimus, kad platintojo dalis neturėtų būti vienašališkai mažinama, o kino teatrai atsakydavo, kad jie netaikys nuolaidų bilietams.

Pirmosios instancijos teismas taip pat neatsižvelgė į aplinkybę ir pateiktus įrodymus, kad nagrinėjamu atveju nebuvo poveikio konkurencijai, nes visi kino teatrai visu Tarybos nagrinėtu laikotarpiu gausiai taikė įvairias nuolaidas kino filmų bilietams.

Dėl šių aplinkybių kyla pagrįstas klausimas, ar tokiu atveju iš tiesų galėjo būti sudarytas draudžiamas susitarimas, kai draudžiamo susitarimo dalyviai skirtingai suprato, dėl ko „susitaria“.

Galiausiai, daug klausimų kelia ir formuojama prisipažinimo apie draudžiamą susitarimą praktika. „Forum Cinemas“ nuomone, pripažinus, kad buvo sudarytas konkurenciją ribojantis susitarimas, šioje byloje nebuvo teisinio pagrindo nuo baudų atleisti kitus draudžiamo susitarimo dalyvius „Multikino“ ir „Cinamon“, - rašoma pranešime.