Pakartotinos patikros metu buvo atlikta laboratorijos maisto produktų ir pašarų tyrimų sričių auditas.

Rusų specialistai atsivežė ir praktinių užduočių. Jie pristatė cheminių tyrimų kontrolinį mėginį, kurį NVL darbuotojai turėjo atlikti mikotoksinų nustatymo srityje. Ekspertus patenkino tyrimo rezultatas, kuris sutapo su jų turimais duomenimis.

"Šis laboratorijos įvertinimas suteikia platesnes galimybes gyvulių augintojams, maisto produkcijos gamintojams ir perdirbėjams. Tai užtikrina laisvą žemės ūkio produkcijos judėjimą ne tik į Rusiją, bet ir į kitas NVS valstybes", - sakė Eltai NVL direktorius Jonas Milius.

NVL yra taip pat akredituota Vokietijos akreditavimo tarnybos DAP. Tai pirmoji Lietuvoje akredituota laboratorija, kurios tyrimų rezultatai pripažįstami ne tik Europos Sąjungoje, bet ir daugelyje pasaulio šalių.

Nuo 2002 metų NVL yra Lietuvos kontrolinė gyvūnų ligų ir maisto saugos laboratorija, atliekanti maisto produktų, jų žaliavų, vandens, pašarų bei jų žaliavų tyrimus. Joje taip pat atliekami klinikiniai laboratoriniai ir kiti tyrimai gyvūnų užkrečiamoms ligoms diagnozuoti.