Nuotolinių lošimų organizavimas, neturint nurodytos licencijos ir leidimo, laikomas nelegalia veikla.

Iki sausio 22 dienos išduoti trys leidimai nuotolinių lošimų veiklai. Leidimai išduoti bendrovėms, turinčioms licenciją organizuoti azartinius lošimus Lietuvoje.

Įsigaliojus įstatymo pakeitimams, Lietuvoje pradėtos blokuoti nelegaliai veikiančios nuotolinių lošimų svetainės.

Lošimų priežiūros tarnyba, atlikusi tyrimą ir nustačiusi, kad nelegalios lošimų veiklos vykdytojas organizuoja nuotolinius lošimus, kreipiasi į teismą dėl tokios paslaugos blokavimo. Gavusi teismo nutartį, tarnyba duoda nurodymus atitinkamų paslaugų teikėjui dėl prieigos prie nelegaliai lošimų paslaugas siūlančių svetainių ir dėl mokėjimų blokavimo.

Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje pradėtas skelbti Nelegalios lošimų veiklos vykdytojų sąrašas. Įstatymas numato, kad informacija apie nustatytus nelegalios lošimų veiklos vykdytojus skelbiama viešai.

Iki sausio 22 dienos į sąrašą įtraukti 3 nelegalios lošimų veiklos vykdytojai, o, vadovaujantis teismo sprendimu, tinklo paslaugų tiekėjams išsiųsti privalomi nurodymai panaikinti galimybę pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai vykdyti lošimus.

Pasak Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus Virginijaus Daukšio, ginčo atveju tarnyba negina nelegalios paslaugos vartotojų teisių ir skundų nenagrinėja.