Tai numato priimtos Sveikatos draudimo įstatymo pataisos.

Be „Sodros“, dalį PSD įmokų šiuo metu dar administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). Šiai institucijai PSD įmokas, priskaičiuotas už laikotarpį iki 2015 m. pabaigos, privalės sumokėti:

1) individualią žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra 2 ekonominio dydžio vienetai (EDV) ir mažiau;

2) individualią žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra daugiau negu 2 EDV ir kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai;

3) gyventojai, vykdantys individualią veiklą su verslo liudijimu;

4) savarankiškai besidraudžiantys asmenys.

Kaip anksčiau pranešė „Sodra“, jeigu šie asmenys iki metų pabaigos nesumokės PSD įmokų ir susidarys skola, tai ją taip pat reikės sumokėti VMI.

Atkreiptinas dėmesys, kad verslo liudijimus įsigiję asmenys, kurie patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą ir (ar) gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, mokėti PSD gali vieną kartą per metus – t.y. iki kitų metų gegužės 1 d.

Taigi, šie asmenys iki kitų metų gegužės 1 d. PSD įmokas už 2015-uosius turės sumokėti VMI. Apie visus šiuos pasikeitimus „Sodra“, VMI ir Valstybinė ligonių kasa (VLK) gyventojus informuos papildomai. Primenama, kad nuo kitų metų pradžios keičiasi sveikatos draudimo galiojimo sąlygos.

Sveikatos draudimo įstatyme numatytais atvejais susidarius PSD įmokų įsiskolinimui, asmens sveikatos draudimas įsigalios tik sumokėjus visas nesumokėtas įmokas, bet ne daugiau kaip už 5 metus.

Tik PSD apdraustiems žmonėms už gydymą gydymo įstaigose, sudariusiose sutartis su ligonių kasomis dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo, mokėti nereikia, nes už tai sumoka ligonių kasos PSDF lėšomis.

Nedrausti gyventojai už tai privalo sumokėti patys. Kiekvienas asmuo gali pasitikrinti, ar yra draustas sveikatos draudimu VLK interneto svetainėje.

Didėja PSD mokestis

Nuo kitų metų Vyriausybei padidinus minimaliąją mėnesinę algą (MMA) iki 350 eurų, didėja ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos savarankiškai dirbantiems asmenims.

Fiksuota PSD įmoka sudaro 9 proc. MMA. Taigi, nuo sausio 1 d. įmokos dydis bus 31,5 euro per mėnesį, tai yra 2,5 euro daugiau nei šiuo metu. Didesnės įmoka bus taikoma: asmenims, kurie verčiasi individualia veikla arba įsigyja verslo liudijimą, individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų nariams, šeimynų dalyviams, besiverčiantiems individualia žemės ūkio veikla ir tiems, kas draudžiasi savarankiškai (pvz., nedirba ir nėra draudžiami valstybės). Dirbantys pagal darbo sutartys, valstybės tarnautojai ir kiti asmenys PSD įmokas moka nuo visų draudžiamųjų pajamų.

Paskutiniais duomenimis, individualią veiklą pagal pažymą šiemet vykdė 82 tūkst., o įsigiję verslo liudijimus - beveik 90 tūkst. gyventojų.

Lietuvoje taip pat registruota daugiau kaip 51 tūkst. individualių įmonių ir daugiau kaip 7 tūkst. mažųjų bendrijų. Nuo kitų metų pradžios visas PSD įmokas administruos „Sodra“. PSD įmokos pervedamos į fondą, kurį administruoja Valstybinė ligonių kasa. Šiais pinigais finansuojamos nemokamos gydymo paslaugos.