Tą patį tvirtina ir patys naujai paskirtieji „Vilniaus miesto būsto“ (VMB) direktorius Tadas Balsevičius bei „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklų“ (VGAET) direktorius Sigitas Mocevičius.

Atsimena, bet draugais nelaiko

A. Vaitkunskienė DELFI aiškino, kad tiek T. Balsevičių, tiek S. Mocevičių iš darbo banke „Citadele“ laikų puikiai pamena.

„Tačiau jie nėra mano asmeniniai draugai“, – sakė ji.

Administracijos direktorė taip pat patikino, kad nei į vieną jų asmeniškai nesikreipė dėl atsiradusių laisvų vadovų kėdžių savivaldybės valdomose įmonėse.

A. Vaitkunskienė nesureikšmino ir to, kad per laikotarpį kai Vilniui vadovauja nauja valdžia pasikeitė net 9 iš 11 savivaldybės valdomų įmonių vadovų.

Ji aiškino, kad tame nieko įtartino neįžvelgia, nes šių pokyčių, vienais atvejais, reikėjo, o kitais – buvę vadovai patys nusprendė pasitraukti.

„Be to, į atsilaisvinusias pareigas paskirti ne kažkokie netikėti žmonės, jau tikrai niekas nepasakytų, kad čia yra politiniai statytiniai. Nežinau apie kurį iš naujų vadovų būtų galima pasakyti, kad tai pastatytas „savo žmogus“, – sakė ji.

Pašnekovė pažymėjo, kad kai įmonei keliami ambicingi tikslai arba kai įmonės rezultatas nėra geras, uždarosios akcinės bendrovės valdyba turi teisę parinkti vadovą, kurio kompetencija leistų tų tikslų pasiekti.

Siuntė CV

S. Mocevičius DELFI pasakojo, kad darbo pasiūlymų intensyviai pats ieškojo po to, kai su ankstesne savo darboviete darbo santykius nutraukė kovo mėnesį.

„Kadangi pasikeitus sostinės valdžiai atsirado naujų specialistų savivaldybės įmonėse poreikis, išsiunčiau jiems savo gyvenimo aprašymą. Iš administracijos direktoriaus pavaduotojo Arvydo Darulio gavęs pakvietimą dalyvavau VGAET valdybos posėdyje dėl paskyrimo į direktoriaus postą“, – pasakojo jis.

S. Mocevičius pabrėžė, jog nors negali paneigti fakto, kad anksčiau kartu su A. Vaitkunskiene dirbo, tačiau ji atrankoje į VGAET vadovo postą nedalyvavo.

Rado internete

T. Balsevičiaus kelias į VMB vadovo postą šiek tiek kitoks. Jis DELFI pasakojo, kad darbo pasiūlymų jau kurį laiką ieškojo įvairiuose portaluose, o taip pat į ir savivaldybės interneto svetainėje.

„Maždaug rugpjūčio viduryje pamačiau šį skelbimą. Kadangi turiu tinkamos patirties, pasirodė patrauklu ir pabandžiau sudalyvauti. Konkursas vyko pakankamai ilgai, buvo etapai, testas raštu su 50 klausimų. Po to mane ir atsirinko“, – teigė jis.

Taigi, kaip apibendrino A. Vaitkunskienė, vienas kandidatas buvo pasirinktas valdybos, o kitas – išrinktas personalo departamento organizuotame viešame konkurse.

Rasti vadovus nebuvo lengva

Kaip DELFI gautame rašte teigia A. Darulis, renkantis VGAET vadovą buvo svarstyti keli kandidatai.

„Bendrovės finansinė situacija buvo ir yra labai sudėtinga, todėl valdyba teikė prioritetą tokioms kompetencijoms kaip finansų ir finansinių rizikų valdymas, Europos Sąjungos infrastruktūriniais fondais finansuojamų projektų rengimas, administravimas, rizikų valdymas, vadovavimo patirtis.

Kaip geriausiai atitikusį įmonės vadovui teikiamus kriterijus, bendrovės direktoriumi valdyba paskyrė S. Mocevičių“, – teigė jis.

Tuo metu VMB vadovo postui konkursas skelbtas du kartus. Pirmąjį nesulaukta nė vieno pretendento.

Kaip pastebėjo A. Vaitkunskienė, matyt, todėl, kad vadovo atlyginimas – 1,6 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių. Antrąjį kartą sulaukta dviejų pretendentų.

A. Vaitkunskienė taip pat pabrėžė, kad ne ji, o ją pavadavęs A. Darulis sudarė darbo sutartį su konkursą laimėjusiu T. Balsevičiumi.

Ji taip pat pažymėjo, kad pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, darbo santykiai vienoje įmonėje ribojami tik tiems asmenims, kuriuos sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai kurio nors iš šių asmenų tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą.

Įmones rado nuostolingas

Darbą pradėjęs T. Balsevičius sužinojo, kad VMB grynasis nuostolis 2014 metais sudarė 1,15 mln. eurų. Jis teigė, kad įmonė neefektyviai bendradarbiavo su savivaldybės administracijos padaliniais.

Nors VMB vadovauja tik nuo spalio 12 dienos ir dar nėra visiškai įsigilinęs į situacija joje, T. Balsevičius planuoja sustiprinti įmonės atliekamą nuomininkų ir išnuomotų butų administravimą, pradėti darbą su skolomis pirmaisiais jų atsiradimo mėnesiai ir turi minčių dėl įmonės struktūros pakeitimų.

Šių metų birželio 16 dieną VGAET vadovauti pradėjęs S. Mocevičius sakė, kad įmonės nuostolis už 2015 metų pirmąjį pusmetį sudarė 45 tūkst. eurų.

Jis pasakojo, kad įmonė dirba neefektyviai, nesudaromas veiklos planas, nevaldomi pinigų srautai ir neturima atsargų.

„Šiuo metu nagrinėjami alternatyvūs gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimo būdai, bendradarbiaujama su centrine projektų valdymo agentūra dėl modernizavimo projekto įgyvendimo, pradėta patikėjimo teise valdomo gatvių apšvietimo turto inventorizacija“, – darbus dėliojo VGAET vadovas.

S. Mocevičius turi 7 metų vadovaujamo darbo patirties, o T. Balsevičius – 4 metų.