Apie tai pranešė Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (AVMI), skelbianti, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikiamoje Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje ši suma atsirado tik inicijavus mokestinį tyrimą.

„Bendrovė turi apie 1000 nuosavų vagonų, jų nuoma užsienio kompanijoms generuoja pagrindines įmonės pajamas: vagonai buvo nuomojami JAV, Škotijos kompanijoms, o pastaruoju metu - Ukrainos įmonei. Mokesčių administratoriui įtarimų sukėlė 2014 m. įmonės veiklos rezultatai: iki šiol pelningai dirbusi bendrovė netikėtai virto nuostolinga. Atlikusi jos veiklos analizę ir inicijavusi mokestinį tyrimą VMI nustatė, kad neatitinka įmonės dokumentų ir jų registrų duomenys bei duomenys, nurodyti įmonės pateiktoje 2014 m. Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje“, - komentavo Klaipėdos AVMI Kontrolės departamento direktorė Gražina Rimkienė.

Mokestinio tyrimo metu VMI išaiškino, kad įmonė nedeklaravo didžiosios dalies 2014 m. pajamų - apie 2 mln. eurų (daugiau kaip 6,8 mln. Lt), gautų iš Ukrainos įmonės už geležinkelio vagonų nuomą.

Įmonės buhalterė raštu teisinosi, esą sąskaitos su ataskaitomis ir priedais yra didelės apimties, todėl segamos į atskirą segtuvą, o per klaidą dalis jų liko nepatikrintos.

„Tokiu būdu, anot buhalterės, įmonė „nepastebėjo“, jog jos pajamos tais metais, lyginant su deklaruotomis, buvo kone dviem milijonais eurų didesnės“, - rašoma pranešime spaudai.

Įtarimų sukėlė ir tai, kad įmonė savo veiklos nuostolį galimai dangsto milijoninėmis beviltiškomis skolomis, kurios, kaip tyčia, beveik analogiškos sumai, kurios įmonė nebuvo įtraukusi į Metinę pelno mokesčio deklaraciją. Be to, įtartinai atrodė ir keliolika milijonų litų siekiančios įmonės sąnaudos, gerokai viršijančios tų metų pajamas. Įmonės sąnaudas išaugino vagonų kapitaliniai ir einamieji remontai, kuriuos atliko ta pati vagonus išsinuomojusi Ukrainos kompanija.