Viena iš pagrindinių investicijų plano dalių - Europos strateginių investicijų fondas (ESIF), kuriam Europos investicijų bankas ir ES biudžetas skirs 21 mlrd. eurų tam, kad 2015-2017 m. jis galėtų sutelkti bent 315 mlrd. eurų dydžio investicijų.

Dalį lėšų naujasis fondas perims iš programos "Horizontas 2020" (ji skirta remti mokslinius tyrimus ir inovacijas) bei Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Vis dėlto europarlamentrai užtikrino, kad esamų programų apkarpymai būtų mažesni vienu milijardu eurų, o ši suma būtų skirta iš nepanaudotų 2014 ir 2015 m. ES biudžeto lėšų.

Naujosios taisyklės numato Europos Parlamento teisę tvirtinti ESIF valdomąjį direktorių ir jo pavaduotoją. Šis direktorius taip pat vadovaus Investicijų komitetui, kuris atrinkinės sėkmingus projektus. EP nariams taip pat pavyko pasiekti, kad naujojo fondo finansuojamų projektų sąrašas būtų viešas.

Europos strateginių investicijų fondo taisyklėms pritarė 464 EP nariai, nepritarė 131, o susilaikė 19. Joms dar formaliai turės pritarti ES Taryba. Fondas turėtų pradėti veikti liepos pradžioje, o rugsėjį turėtų būti pradėta skirstyti jo parama.

"J. C. Junkerio planas yra naujoviškas instrumentas, kuris paskatins investicijas Europoje. 240 mlrd. eurų bus skiriama investicijoms, o 75 mlrd. eurų - mūsų ekonomikos pagrindui: mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios sudaro 99 proc. ES įmonių ir įdarbina du trečdalius ES privačiojo sektoriaus darbuotojų. Politikai nekuria darbo vietų, tačiau mes galime padėti tiems, kurie tai daro", - pažymėjo EP Biudžeto komiteto pranešėjas Jose Manuelis Fernandesas.

"Europos Parlamentas atvėrė kelią investicijoms, kurių labai reikia Europai. Mes pasiekėme, kad ES investuotų į ekonomikos modernizavimą. Pirmą kartą šios investicijos bus aiškiai pripažintos Stabilumo ir augimo pakto. Labai svarbu ir tai, kad aiškiai nustatytos atsakomybės, o Europos Parlamentas dalyvaus skiriant fondo direktorių", - teigė EP Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešėjas Udo Bullmannas.