Pasak tarnybos pranešimo, Baudžiamajame kodekse yra numatyti tokio nusikaltimo požymiai: „Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.“

Tyrimo medžiaga jau perduota prokuratūrai, kadangi nustatyti galimi nusikalstamos veikos požymiai. Ar pradėti tyrimą, turėtų nuspręsti prokuratūra.

Iki šiol 2015 m. dėl galimų Baudžiamojo kodekso pažeidimų prokuratūrai tirti buvo perduota viena byla, o per visus 2014 m. - keturios bylos. Dažniausiai tai buvo atvejai dėl viešojoje erdvėje pasakytų neapykantą kurstančių komentarų.