Turimais duomenimis, per kelis mėnesius darbuotojams iš viso išmokėta apie 12 tūkst. litų neapskaityto darbo užmokesčio. Dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimo vyksta teisminis procesas.

Įmonė patikrinta „vokelių“ mokėjimo dieną: vienoje iš jos parduotuvių apsilankiusiems mokesčių inspektoriams pardavėja prisipažino, kad vadovas jai ką tik išmokėjo sutartą atlyginimo dalį, t.y., 400 litų, už kuriuos nereikėjo pasirašyti jokiuose dokumentuose. Pasak jos, tokia tvarka atlyginimai įmonėje buvo mokami nuolat, tuo metu vadovas iš pradžių bandė teisintis esą pardavėjai iš asmeninių lėšų buvo išmokėtas avansas, vėliau pripažino mokėjęs vokelius.

„Patikrinimas atskleidė, kad neapskaitytą darbo užmokestį įmonė „vokeliuose“ išmokėjo 4 darbuotojoms – pardavėjoms ir konditerei. Tiek įmonėje dirbantys, tiek anksčiau dirbę darbuotojai raštu patvirtino, kad buvo įdarbintos ne pilnu etatu, nors faktiškai dirbo pilną darbo dieną. Tokiu būdu, manoma, bendrovė siekė pateisinti rodomo mažo darbo užmokesčio mokėjimą“, - pranešime spaudai cituojama Klaipėdos AVMI Kontrolės departamento direktorė Gražina Rimkienė.

Kontrolės metu taip pat nustatyta, kad įmonėje, vadovo nurodymu, ne visos iš pirkėjų gautos pajamos buvo apskaitomos kasos aparatu. Viena iš pardavėjų patvirtino, kad kasdien susidarydavo tam tikra neapskaitytų pinigų suma, kuri darbo pabaigoje buvo perduodama vadovui. Neatmestina, kad tokiu būdu buvo kaupiamas atlyginimų „vokeliuose“ mokėjimo krepšelis.

„Bendrovei įteiktas nurodymas atsiskaityti tik negrynais pinigais – tai dar viena sankcija įmonei, be baudos, kuri gresia vadovui už į buhalterinę apskaitą neįtraukto darbo užmokesčio mokėjimą“, - sakė G. Rimkienė, pabrėžusi, jog už tokį pažeidimą, teismo sprendimu, gali būti skirta nuo 10 tūkst. iki 20 tūkst. litų dydžio bauda.

Administracinė nuobauda skirta ir įmonės pardavėjai, nustačius, kad patikrinimo dieną pardavusi konditerijos gaminius ji klientams neišdavė kasos kvitų. Už kasos kvito neišdavimą numatyta nuo 200 iki 500 litų bauda.

Pasak G. Rimkienės, tokiais atvejais, kai įmonėse nustatoma rimtų mokestinių pažeidimų ir kyla įtarimų, kad jose sąmoningai vengiama mokesčių klastojant apskaitos dokumentus, sudarant nesąžiningus sandorius ir pan., yra inicijuojami griežtesni kontrolės veiksmai, kurių metu įmonėms priskaičiuojami į biudžetą mokėtini mokesčiai ir mokesčių delspinigiai, atsižvelgiant į pažeidimų mastą skiriamos atitinkamos baudos.