Jeigu prieš tai buvęs įstatymas buvo atvirai korupcinis, kurio tikslas buvo išstumti iš rinkos smulkius žaidėjus, o jo nuostatų niekas nesilaikė, tai šis, po visų naujų pataisymų tapo ne ką geresnis - kreivas šleivas, kaip ožkos nugriaužtas krūmas.

Beje, toliau sekusi jo įgyvendinimo istorija priminė absurdo teatrą. Na, bet apie viską nuo pat pradžių.

Naujos įstatymo pataisos iš esmės palietė dvi turizmo sritis – tai vietinio turizmo organizavimą bei kelionių agentūrų teisinį statusą. Jei pirmuosius įstatymas liepia priverstinai draustis 50 tūkst. Lt draudimu, tai antrieji pagal naująją įstatymo redakciją privalo išnykti ir vietoje jų privalo atsirasti kelionių pardavimo agentai.

Mokiniai, galite užmiršti keliones po Lietuvą

Taigi, kas tas vietinis turizmas? Sakykim, aš noriu surengti ekskursiją po Lietuvą mokiniams. Nusamdau autobusą už 500 litų, gidą - už 200 litų, na ir sau už organizavimą pasilieku 200 litų.

Visas kelionės paketas kainuos viso labo 900 litų. Ir šis kelionės paketas privalo būti apdraustas ... 50 tūkst. litų. Atleiskite, įstatymo kūrėjai, ar tai reali suma?

Beje, šis įstatymas iš karto smogs pigiausiam kelionių segmentui – moksleivių kelionėms. Jiems beliks nepažinti Lietuvos (nes neliks, kas oficialiai teiktų šias paslaugas) arba daryti tai nelegaliai (bet ar mums reikia neveikiančio įstatymo?). Tad kam reikalingas šis draudimas?

Pasak Valstybinio turizmo departamento (VTD), juo siekiama apginti vartotojų teises, tačiau ar gerbiamieji valdininkai iš VTD žino bent vieną atvejį, kad šios teisės buvo pažeistos tokiu lygiu kaip „Star1“ ar „Go planet“ bankrotų atvejais? Ne? Tai ką ginam? Lietuvą nuo mokinių ekskursijų?

Apsaugojo ne vartotojų teisės, bet Lietuvą nuo užsienio turistų

Na, o pats šių nuostatų įgyvendinimas priminė absurdo teatrą... Nors įstatymo nuostatos paskelbtos gegužės 21 d., tačiau tik spalio mėnesį Valstybinis Turizmo departamentas ir Ūkio ministerija „atsibudo“ – ups, nėra produkto, kuris leistų apdrausti vietinio turizmo organizatorius.

Ir tik tada šios įstaigos sugebėjo pateikti derinimui naują kelionių organizatoriaus prievolės įvykdymo tvarkos aprašą. O ką ponai veikėte nuo gegužės 21 d? Ir kaip apsidrausti, jei patys pripažįstate, kad realiai draudimas neatitiks teisinių aktų?

Toliau dar gražiau – lapkričio 4 d, sustabdoma 107 vietinio turizmo kelionių organizatorių veikla ir reikalaujama, kad jie nepriiminėtų užsakymų.

Taigi galiausiai situacija yra tokia – draudimo produkto nėra, agentūrų nėra, prekybos agentų nėra. Vėl neveikiantis įstatymas? Ar agentūros turi užsidaryti? Nors ne – vis tik pasitarėme ir nusprendėme – kelionių agentūros nuo šiol teiks reklamos paslaugas – reklamuos viešbučius ir kelionių organizatorius.

Šiame sąraše – ir atvykstamojo turizmo grandai, kurie kasmet į Lietuvą atveža tūkstančius užsienio turistų, į valstybės biudžetą įneša milijonines sumas mokesčių bei suteikia darbo vietas šimtams žmonių.

Šios įmonės vietinio turizmo organizatoriaus statusą turėjo kaip priedą prie pagrindinės veiklos. Taigi, nors ir teigiama, kad ginami vartotojų interesai, tačiau galiausiai apginta Lietuva nuo užsienio turistų.

Kas įdomiausia – VTD žiniasklaidoje įžūliai melavo, girdi, jau yra draudimas, kuris tinka vietinio turizmo organizatoriams. Koks tinka, jei dar poįstatyminiai aktai nepatvirtinti?

Kelionių agentūros už įstatymo ribų

Na, o dabar pašnekame apie kelionių agentūras. Štai jų teoriškai neturi būti. Jos dabar – kelionių pardavimo agentai, kuriems galioja Civilinio kodekso reikalavimai kaip prekybos agentams. Tiesiog parašysiu kaip tie straipsniai skamba: 2.153 straipsnis. Prekybos agento veiklos prielaidos. Prieš pradėdamas veiklą, prekybos agentas privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę už galimą žalą, kurios gali būti atstovaujamajam ar tretiesiems asmenims dėl jo veiksmų.

Beje, o su draudimais visai gera idėja – gal reikia draustis ne tik turizmo versle? Aš siūlyčiau apdrausti civiline atsakomybe valdininkus – kiekvienas valdininkas privalo apsidrausti milijonu eurų. O kodėl ne? Juk šių žmonių atsakomybė gerokai didesnė nei kelionės agentūrų, ar ne?

Ir vėl ups – niekas negali paaiškinti nei šių nuostatų taikymo, nei pasiūlyti draudimo. VTD sako, draustis privaloma, kelionių agentūros spiriasi, kodėl privalome, jei mes tęsiame veiklą? Be to, pagal tą patį Civilinį kodeksą visiškai neaišku, ar gali būti prekybos agentas UAB ir IĮ. O va, su draudimu dar įdomiau – pasirodo, tokio draudimo produkto vėl nerasta.

Draudėjų pasiūlymai priminė pasiūlymus iš anekdotų maišelio – girdi, jums turėtų tikti šis draudimas „verslo vizitai susiję su prekybos agento veikla“ arba „draudėjo klientų maitinimo paslauga“.

Atleiskite, ar draudėjai nemoka skaityti ? O gal vis tik eilinį kartą įstatymo rengėjai susimovė, parengė įstatymą, nepasitikrinę ar tikrai bus galima jį įvykdyti? Beje, paprašius paaiškinti, kaip supranta šias Civilinio kodekso nuostatas ir ką vis tik agentūros turėtų draustis, įstatymo rengėjai pasiūlė – žinote, nusisamdykite teisininkus, kad jums išaiškintų, ką mes sukūrėme.

Ankščiau jau minėjau, kad įstatymas priimtas gegužės mėnesį, tačiau tik spalio 28 dieną VTD sugebėjo pasikviesti draudikus ir aptarti susidariusią situaciją... Ir vėl ką veikiam nuo gegužės mėnesio? Taigi, galiausiai situacija yra tokia – draudimo produkto nėra, agentūrų nėra, prekybos agentų nėra. Vėl neveikiantis įstatymas? Ar agentūros turi užsidaryti? Nors ne – vis tik pasitarėme ir nusprendėme – kelionių agentūros nuo šiol teiks reklamos paslaugas – reklamuos viešbučius ir kelionių organizatorius.

Juk pasak VTD, portalai beta.lt ir grupinis.lt pardavinėdami kelionės (t.y. faktiškai vykdydami kelionių agentūrų veiklą), teikia tik reklamos paslaugas. Tad kuo blogesnės kitos agentūros?

Ir pabaigai...

Turizmo teisinius aktus ruošia Turizmo departamente 4 žmonės iš Teisinio reguliavimo skyriaus, Ūkio ministerijoje 1 žmogus iš Turizmo politikos skyriaus. Toje pačioje ūkio ministerijoje dar yra 4 žmonės, dirbantys Teisėkūros skyriuje ir 9 žmonės dirbantys Teisės taikymo skyriuje.

Atleiskite žmonės, negi tokiai gausiai valdininkų komandai sunku vieną kartą paruošti tvarkingai įstatyminius aktus? Nors, iš kitos pusės, būkite geri žmonės, gal geriau daugiau nekurkite naujų pataisų , gal geriau atėję į darbą pažaiskite kompiuteriu ir eikite namo, patikėkite, visiems bus lengviau – mums jus išlaikyti, jums nereikės galvos sukti „ir ką vėl mes čia pridirbome“.

O mes gal jau kaip nors be Jūsų įstatymų susitvarkysime, gerai? Sako, rengiate vėl pataisas, kurios lies gidus, bet gal susilaikykite ką, nes panašu, kad vėl tikrai susimausite.

Beje, o su draudimais visai gera idėja – gal reikia draustis ne tik turizmo versle? Aš siūlyčiau apdrausti civiline atsakomybe valdininkus – kiekvienas valdininkas privalo apsidrausti milijonu eurų. O kodėl ne? Juk šių žmonių atsakomybė gerokai didesnė nei kelionės agentūrų, ar ne?