Jei siūlymui bus pritarta, Vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Ne maisto produktų inspekcija ir Metrologijos inspekcija bus sujungtos ir veiks kaip Vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT).

Visos šios institucijos sprendžia vartotojų bei verslininkų ginčus ir prižiūri rinką, jos nuolat susirašinėja, o tai ilgina procesus ir didina kaštus. Vartotojai ir verslininkai yra priversti atskirai gilintis į šių institucijų kompetenciją ir bendrauti su skirtingomis institucijomis, teigia ministerija.

Atitinkami įstatymų projektai parengti, atsižvelgus į premjero sudarytos darbo grupės ir Ūkio subjektų veiklos priežiūros konsolidavimo komisijos išvadas, pranešė ministerija.

Pasak jos, reformavus įstaigas, darbo užmokesčiui būtų sutaupyta apie 1,2 mln. litų per metus, sumažėtų padalinių išlaikymo kaštai. Naujai institucijai, be to, bus perduotos Turizmo departamento funkcijos, susijusios su vartotojų ginčų nagrinėjimu.