Kaip rašoma pranešime spaudai, buvusiems „Vilniaus taupomosios kasos“ klientams pasiūlyta pajų kompensavimo alternatyva – jiems sudarytos išskirtinės paslaugų sąlygos Vilniaus mieste veikiančiose LCKU sistemos kredito unijose.

„Sausį LCKU valdyba buvo priėmusi savanorišką sprendimą kompensuoti fizinių asmenų, besinaudojusių „Vilniaus taupomoji kasos“ paslaugomis, minimalius pajus. Visuotiniame LCKU narių susirinkime kredito unijų vadovai pritarė Lietuvos banko nuomonei ir teisės ekspertų rekomendacijoms, jog pajų kompensavimui įgyvendinti nėra teisinių galimybių, ir nutarė iš LCKU lėšų nekompensuoti 100 litų vertės pajų. Tuo pačiu nuspręsta buvusiems „Vilniaus taupomosios kasos“ klientams sudaryti lengvatines sąlygas naudotis kitų LCKU sistemai priklausančių unijų paslaugomis“, – pranešime cituoajamas LCKU valdybos narys Ramūnas Stonkus.

Buvo skaičiuojama, kad kompensacijoms prireiks 800 tūkst. Lt.

Vilniaus mieste veikiančiose LCKU sistemos kredito unijose – Grigiškių kredito unijos visuose klientų aptarnavimo padaliniuose ir Šeimos kredito unijoje – „Vilniaus taupomoji kasa“ nariams iki šių metų liepos bus savo iniciatyva netaikomas stojamasis nario mokestis bei sudarytos specialios indėlių ir paskolų sąlygos.

Pasak pranešimo, jei didžioji dalis „Vilniaus taupomosios kasos“ pajininkų nuspręstų pasinaudoti šiais pasiūlymais, bendra suteiktų paslaugų vertė galėtų būti didesnė nei pajų kompensavimo atveju.

Kaip pabrėžiama teisės ekspertų išvadose, nei Indėlių ir įsipareigojimų draudimo, nei Kredito unijų, Centrinės kredito unijos įstatymuose nėra numatytas teisinis mechanizmas Centrinei kredito unijai kompensuoti unijos narių pajus.

Lietuvos bankas LCKU siųstame rašte konstatavo, jog kompensacijų mokėjimas „Vilniaus taupomosios kasos“ pajininkams gali sukelti tam tikrą teisinę riziką. Be to, Lietuvos bankas nurodė, kad viešas pasiūlymas kompensuoti „Vilniaus taupomosios kasos“ pajininkų minimalius pajus gali klaidinti visuomenę dėl pajaus teisinės prigimties ir su juo susijusios rizikos.

Susirinkimo metu LCKU sistemai priklausančios unijos taip pat nusprendė pradėti įgyvendinti aktyvesnio narių įsitraukimo programą. Nuo rudens startuosiančios programos metu unijų nariai bus skatinami aktyviau dalyvauti unijos valdyme, naudotis savo narystės teisėmis ir tuo pačiu suprasti savo atsakomybę bei riziką naudojantis įvairiais finansiniais instrumentais.

Informacija „Vilniaus taupomosios kasos“ pajininkams apie priimtus sprendimus teikiama telefono linija (8 37) 20 05 84 (telefono linijos darbo laikas darbo dienomis ir gegužės 31 d. (šeštadienį) 8-17 val.).
DELFI jau rašė, kad iš į unijas įnešančių indėlius imamas 100 Lt pajus, o štai iš besiskolinančių – 10 proc. nuo sumos.

Tapti pajininku įpareigojo Kredito unijų įstatymas, o pajai nėra draudžiami, priešingai nei indėliai.
Už 100 tūkst. eurų (345 tūkst. Lt) sumos neviršijančius indėlius Indėlių ir investicijų draudimas kompensacijas turėtų sumokėti vėliausiai iki vasario 28 d.
Vilniaus taupomoji kasa turėjo 8 tūkst. indėlininkų.