Individuali veikla minėtame įstatyme suprantama kaip gyventojo vykdoma savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos. Žinoma, tinkamai neįteisinusiems individualios veiklos, iš kurios gaunama finansinė nauda, taikomos finansinės drausminimo priemonės. Tačiau ar skelbimo įdėjimas yra dar tik planuojama, ar jau vykdoma individuali veikla?

Liko nustebęs

Žodžių „planuojama“ ir „vykdoma“ reikšmė nelabai aiški šiauliečiui mokytojui Justinui. Jis savaitraščiui „Šiauliai plius“ pasakojo nesupratęs, kodėl jam teko vykti į Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (Šiaulių AVMI) įrodinėti, kad neteikia jokių papildomų mokymo ir švietimo paslaugų.

„Vieną dieną sulaukiau skambučio iš VMI darbuotojos, kuri informavo, kad esu kviečiamas atvykti į Inspekciją, nes esu įtariamas vykdęs ar vykdąs neįteisintą individualią veiklą“, – sako pedagogas. Vyriškis dievagojosi, niekada tokios veiklos nevykdęs. Tačiau aiškintis vis dėlto teko.

„Nuvykus į Šiaulių AVMI, buvo sudaryta komisija, kuri turėjo nagrinėti mano atvejį. Tokiomis sąlygomis jaučiausi kaip tikras nusikaltėlis, nors ir buvau įsitikinęs, kad Inspekcija nieko prieš mane negali turėti“, – pasakojo vyriškis.

Skelbiesi – esi potencialus nusikaltėlis?

Pasirodo, mokytojas į Inspekciją buvo iškviestas todėl, kad prieš maždaug pusę metų viename skelbimų portale pasiskelbė, esą galėtų papildomai mokyti vaikus, padėti jiems pasiruošti egzaminams.

„Mokykloje dėl mažėjančio mokinių skaičiaus kasmet mažėja mano darbo krūvis. Tenka girdėti, kad kai kurie kolegos pinigų „prisiduria“ papildomai mokydami mokinius. Todėl ir aš nusprendžiau pabandyti. Į skelbimų portalą įdėjau žinutę, kad galėčiau tai daryti. Žinojau, kad norint mokyti legaliai, savo veiklą reikia įteisinti. Tačiau įstatyme parašyta, kad individuali veikla suprantama kaip gyventojo vykdoma savarankiška veikla. Niekas į mano skelbimą neatsiliepė, veiklos nepradėjau vykdyti, todėl nieko ir neįteisinau. Juk planuojama – tai dar ne vykdoma“, – stebisi pedagogas.

Planuojama, kaip galima suprasti iš VMI atstovų komentarų, tikrai ne visuomet reiškia ir vykdoma. Kiekvienas atvejas – individualus. Todėl jei planuojant vykdyti kokią nors veiklą įdedamas skelbimas, dar nereiškia, kad skelbimą įdėjęs asmuo iš karto bus kviečiamas aiškintis dėl vykdomos neįteisintos individualios veiklos.

Šiaulių AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Virginija Pabrėžienė sako, kad kiekvienas pranešimas apie galimą neįteisintą veiklą yra vertinamas, analizuojamas ir priimami sprendimai dėl tolimesnių VMI veiksmų. Griežtosios kontrolės priemonės – mokestiniai tyrimai ir patikrinimai – taikomi tik mokesčių vengimo požiūriu rizikingiausių asmenų atžvilgiu. „Todėl gyventojų neregistruotos veiklos bei neapskaitytų pajamų prevencijos tikslais sudaromi sąrašai mokesčių mokėtojų, su kuriais vyksta pokalbiai dėl jų veiklos, įvertinant, ar vykdoma komercinė veikla, ar ji savarankiška ir tęstinė, ar siekiama pelno, ar gaunama pajamų. Jei taip, tokiu atveju asmuo privalo įsiregistruoti mokesčių mokėtoju ir mokėti atitinkamus mokesčius“, – informuoja Šiaulių AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė.

V. Pabrėžienė prisimena, kad pernai Šiaulių AVMI pokalbio kvietė penkis neįregistravusius veiklos ir galimai mokymo paslaugas teikiančius gyventojus. Susitikimų metu teirautasi, dėl kokių priežasčių jie internete skelbiasi teikią mokymo paslaugas. Tuo pačiu paaiškinta individualios veiklos įregistravimo, vykdymo, gautų pajamų apskaitymo, deklaravimo, mokesčių mokėjimo tvarka. „Po įvykusių pokalbių, trys gyventojai įregistravo individualią veiklą“, – sako V. Pabrėžienė.

Kokią veiklą būtina įteisinti?

Kadangi darbo krūvis mažėja, o papildomo darbo paieškos internete sukėlė tik bereikalingų rūpesčių ir problemų, šiaulietis nusprendė bandyti laimės ieškoti kitur. Pasisekė – nuo rugsėjo pradės dirbti mokytoju, tik ne Šiauliuose, o kitame mieste. Susiklosčius tokioms aplinkybėms, ten žada ir kraustytis, susirasti butą, o turimą Šiauliuose – išnuomoti. Tačiau vyras nežino, kaip elgtis šiuo atveju, kad ir vėl netektų varstyti VMI durų. Įdėjus skelbimą, reikia įteisinti savo veiklą ir kažkokiu būdu susimokėti mokesčius, bet jeigu buto nepavyks išnuomoti ilgesnį laiką, tai negi turi mokėti, nors pats iš šios veiklos negauni jokių pajamų? Pedagogas svarsto, gal jam pirmiau įdėti skelbimą ir, pasirašius nuomos sutartį, kažkaip įteisinti gautas pajamas. Tačiau lipti ant to paties grėblio, sako, bijantis. „Jau vieną kartą pasimokiau ir bijau, kad vėl netektų raudonuoti mokesčių inspekcijoje, kai bus pareikalauta pasiaiškinti dėl nelegalių pajamų dar belaukiant tinkamo nuomininko“, – sako šiaulietis.

Šiaulių AVMI Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotoja Loreta Milašauskaitė sako, kad nuo 2010 metų sausio 1-osios gyventojų vykdoma nekilnojamojo turto nuomos veikla nepriskiriama individualiai veiklai. Todėl išnuomoti savo nekilnojamą turtą, šiuo atveju – butą, galima ir be įsigyto verslo liudijimo. „Jei patalpos nuomojamos gyventojams – 15 proc. pajamų mokestį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą pats nuomotojas. Tais atvejais pakanka su nuomininku sudaryti nuomos sutartį ir gautas pajamas už turto nuomą, kaip tai numato Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, deklaruoti iki kitų metų gegužės 1 dienos“, – sako L. Milašauskaitė. Tokiu atveju, pasak Šiaulių AVMI atstovės, kitų mokesčių – privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo – įmokų nėra.

Svarbu žinoti, kaip įteisinti savo veiklą

Nenorintiems pakliūti į VMI akiratį, siūloma savo veiklą visuomet įteisinti. V. Pabrėžienė teigia, kad legaliai teikti mokymo ir švietimo paslaugas galima įsigijus pažymą Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas arba verslo liudijimą Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veiklai. Šiaulių AVMI duomenimis, šiemet tokią individualią veiklą su pažyma yra įregistravę 304 apskrities gyventojai. Verslo liudijimus apskrityje šiemet yra įsigiję 64 gyventojai, iš jų Šiaulių mieste – 36. Tačiau kiek dar tokių, kurie vykdo veiklą jos oficialiai neįteisinę – neaišku.

Besiverčiantiems ar dar tik planuojantiems verstis būsto nuoma taip pat derėtų žinoti papildomų niuansų. Pirmiausia – planuojantiems gyventojams nuomoti daugiau nei vieną būstą, gali ir nepakakti su nuomininku sudarytos nuomos sutarties bei kasmetinės pajamų deklaracijos. Tuomet būtina įsigyti verslo liudijimą Gyvenamosios paskirties patalpų nuomai. „Su tokiu verslo liudijimu gyventojas gali nuomoti tik gyventojams ir tik gyvenamosios paskirties patalpas. Įsigijus Gyvenamosios paskirties patalpų nuomos veiklos verslo liudijimą, gali būti vykdoma tiek ilgalaikė, tiek ir trumpalaikė nuoma. Šiuo metu nėra ribojama, kiek būtų galima nuomoti su vienu verslo liudijimu. Vadinasi, su vienu verslo liudijimu galima nuomoti ir kelis butus“, – informuoja V. Pabrėžienė.

VMI duomenimis, praėjusiais metais Lietuvoje nustatyti 1345 neregistruotą veiklą vykdę asmenys. Šiaulių apskrityje tokių atvejų – 85. Pasak Inspekcijos, neišskiriama, kiek iš jų buvo būtent neregistruotos papildomo mokymo ar švietimo veiklos atvejų bei kiek – nelegaliai besiverčiančių būsto nuoma, ar vykdę kitokią konkrečią veiklą.