62 kredito unijas vienijanti LCKU nusprendė unijos pajininkams iš savo lėšų skirti per 800 tūkst. Lt kompensacijoms.

„Kredito unijų veikla pagrįsta bendruomeniškumo ir savitarpio pagalbos principais. Todėl LCKU valdyba šiandien priėmė sprendimą, pagal kurį „Vilniaus taupomojoje kasos“ paslaugomis naudojęsi fiziniai asmenys patirs mažiau nuostolių dėl unijos uždarymo. Indėliai kartu su sukauptomis palūkanomis gyventojams bus grąžinami iš Indėlių draudimo fondo, o laikyti privalomi 100 Lt dydžio pajai bus kompensuojami LCKU lėšomis“, – pranešime spaudai cituojamas LCKU valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

Pasak LCKU vadovo, toks sprendimas priimtas dar ir dėl to, jog daugiau nei 60 proc. „Vilniaus taupomosios kasos“ paslaugų naudotojų sudarė pensinio amžiaus gyventojai: „Šiandieninėje situacijoje svarbiausia yra apsaugoti socialiai labiausiai pažeidžiamų gyventojų interesus“.

„Vilniaus taupomosios kasos“ pajininkams, norintiems gauti kompensaciją už pajų, šiuo metu jokių veiksmų daryti nereikia. Artimiausiu metu LCKU kartu su šiai sistemai priklausančiomis kredito unijomis patvirtins tvarką, kokiu būdu „Vilniaus taupomosios kasos“ nariams – fiziniams asmenims – bus išmokėtos lėšos už privalomą 100 Lt pajų. 

Kompensacijas planuojama sugrąžinti ne vėliau kaip balandžio pradžioje.

DELFI jau rašė, kad iš įnešančių indėlius buvo imama 100 Lt pajus, o štai iš besiskolinančių – 10 proc. nuo sumos.

Tapti pajininku įpareigojo Kredito unijų įstatymas, o pajai nėra draudžiami, priešingai nei indėliai. Už 100 tūkst. eurų (345 tūkst. Lt) sumos neviršijančius indėlius Indėlių ir investicijų draudimas kompensacijas turėtų sumokėti vėliausiai iki vasario 28 d.

Vilniaus taupomoji kasa turėjo 8 tūkst. indėlininkų.

Penktadienį Lietuvos bankas Vilniaus taupomąją kasą paskelbė nemokia ir atėmė jos veiklos licenciją. Toks sprendimas esą priimtas dėl aptiktų daugybės pažeidimų.

Signalų, kad unijoje yra problemų, buvo ir anksčiau: gegužę nuo pareigų buvo nušalinta unijos vadovybė, taip pat buvo apribotas indėlių priėmimas.

Taip pat planuojama kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.