„Šios unijos atveju buvo nustatyti daugkartiniai pažeidimai, buvo pastebėta, kad ji yra susijusi su kitomis trijomis unijomis, kurios jau bankrutavo. Matome tam tikrų sąsajų tarp skolininkų, tų pačių asmenų, kurie darė įtaką unijai ir jos vadovams dalijant paskolas neatsakingai ir įkeičiant bevertį turtą: mažos vertės žemės sklypus, fermas“, - penktadienį trumpoje spaudos konferencijoje sakė jis.

Šiuo metu bankroto bylos iškeltos „Nacionalinei kredito unijai“, „Laikinosios sostinės kreditui“ ir „Švyturio taupomajai kasai“.

Lietuvos banko Priežiūros departamento direktorius priminė, kad jau anksčiau buvo nušalinti unijos vadovai, apribotas kreditavimas, indėlių priėmimas.

Vytautas Valvonis

„Tačiau šios priemonės nepadėjo ir Lietuvos bankas buvo priverstas imtis kraštutinių priemonių – atšaukti šiai unijai licenciją“, - dėstė V. Valvonis.

Pasak jo, neapdraustų indėlių unijoje beveik nėra – 99 proc. jų yra apdrausti. Tai reiškia, kad juos padėję žmonės atgaus visą sumą.

„Indėlininkai gali būti ramūs, jiems artimiausiu metu bus išmokėtos išmokos“, - tvirtino Lietuvos banko Priežiūros departamento direktorius.

Įstatyme numatyta, kad apdrausti indėliai indėlininkams turi būti išmokėti per 20 darbo dienų, išskirtiniais atvejais šį terminą galima dar pratęsti 10 dienų.

Centrinis bankas savo pranešime nurodo, kad didžiausia šalies kredito unija jau šešis mėnesius iš eilės nevykdo kapitalo pakankamumo normatyvo, tad „pagal galiojančius teisės aktus tai yra pagrindas uniją pripažinti nemokia."

„Lietuvos banko atliktų inspektavimų metu ne kartą buvo nustatyti šios kredito unijos padaryti teisės aktų pažeidimai. Neatsakingas kreditavimas nulėmė tai, kad kredito unijos prisiimtas kredito rizikos lygis yra labai aukštas, o kredito unija nesugebėjo imtis tinkamų veiksmų šiai rizikai užkardyti. Ankstesnių valdymo organų sprendimai buvo priimami nesivadovaujant saugios ir patikimos kredito įstaigų veiklos principais ir skirti su kredito unijos vadovais sietinų asmenų grupės interesams tenkinti”, - rašoma banko pranešime.

Atšaukus kredito unijos licenciją, unija neturi teisės teikti finansinių paslaugų. Dar balandį unijos vadovybė  skelbė apie planus tapti banku.

Pasak banko, artimiausiu metu Vilniaus apygardos teismui bus teikiamas prašymas iškelti bankroto bylą šiai kredito įstaigai. Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ administratoriumi siūloma skirti bendrovę „Verslo konsultantai“.

Taip pat iki teismo sprendimo dėl bankroto bylos iškėlimo apribota teisė naudotis kredito unijos sąskaitose esančiomis lėšomis ir vertybiniais popieriais.

Signalų jau buvo

Dar praėjusių metų gegužę Lietuvos bankas nuo pareigų nušalino ankstesnę unijos vadovybę.

Neįvykdžius priežiūros institucijos nurodymų pašalinti veiklos trūkumus, praėjusių metų spalį „Vilniaus taupomosios kasos” administracijos vadovei skirta administracinė nuobauda.

Siekdamas užkardyti kredito rizikos augimą, pernai sausį Lietuvos bankas nurodė unijai apriboti išduodamų paskolų sumą ir įpareigojo indėlių palūkanas nustatyti pagal rinkos vidurkį.

Po šių centrinio banko veiksmų spaudoje pasipylė straipsniai apie unijos ambicijas virsti banku.

Tiria FNTT

Taip pat penktadienio vakarą Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) informavo, kad tęsdama ikiteisminį tyrimą kartu su Generaline prokuratūra dėl organizuotos grupės, kuri neteisėtai gaudavo paskolas iš keturių Lietuvoje veikiančių kredito unijų, galimo šių kredito unijų turto iššvaistymo ir kitų sunkių finansinių nusikaltimų, išaiškino, kad ši grupė iš kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ apgaule gavo 10 paskolų, kurių bendra suma sudaro daugiau nei 19 mln. Lt. Įtarimai pareikšti 15 asmenų: nusikaltimo organizatoriams, vykdytojams bei turto vertintojams.

Tyrime surinkta duomenų, kad grupė asmenų veiklos nevykdančių įmonių vardu įsigydavo mažos vertės nekilnojamąjį turtą. Nusikalstamoje veikloje dalyvavę turto vertintojai pateikdavo tikrovės neatitinkančias turto vertinimo ataskaitas, kuriose tas pats turtas buvo įvertinamas dešimtis kartų didesnėmis sumomis.

Vėliau šis „vertingas“ turtas būdavo perparduodamas tretiesiems juridiniams asmenims, kontroliuojamiems organizuotos grupės narių, tačiau jau už žymiai didesnę nei reali kaina. Šie nusikalstami sandoriai buvo finansuojami kredito unijų paskolomis, įkeičiant įsigyjamą turtą, tačiau nuslepiant, kad reali įkeičiamo turto vertė yra dešimteriopai mažesnė.

Šiuo metu tyrime dėl keturių kredito unijų („Nacionalinė kredito unija“ „Laikinosios sostinės kreditas“, „Vilniaus taupomoji kasa“ ir „Švyturio taupomoji kasa“) turto iššvaistymo ir kitų nusikaltimų įtarimai pareikšti 56 asmenims, 2 asmenų atžvilgiu paskelbta paieška. Bendra nusikalstamu būdu gauta iš kredito unijų suma viršija 75 milijonus litų. Prokuroro nutarimu apribotos įtariamųjų ir nusikaltimo padaryme dalyvavusių juridinių asmenų nuosavybės teisės į turimą turtą.

Kęstutis Jucevičius

FNTT direktorius Kęstutis Jucevičius DELFI teigė, kad 2012 m. spalio mėnesį pradėtame tyrime kratos kredito unijose ir sulaikymai buvo padaryti jau anksčiau.

Kaip teigė pašnekovas, gauja, ėmusi iš unijų paskolas, buvo susijusi „su kai kurių unijų valdytojais arba savininkais“. Taip pat K. Jucevičius teigė, kad sąsajos užčiuopiamos ir tarp skirtingų unijų atstovų.

Vis dėlto K. Jucevičius teigė, kad „Vilniaus taupomosios kasos“ atstovams įtarimai nėra pareikšti.

FNTT vadovas teigė, kad informaciją apie unijos dominavimą ikiteisminiame tyrime nuspręsta pranešti po Lietuvos banko pranešimo tam, kad visuomenei būtų įnešta daugiau aiškumo.

„Kiek galime paviešinti, tiek informacijos paviešinome. Visa kita yra ikiteisminio tyrimo duomenys. Jis intensyviai vyksta ir papildomai detalių dar negalime skelbti“, - kalbėjo jis.

Ramina, kad kitų unijų nepalies

Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) ramina unijų klientus, kad „Vilniaus taupomoji kasa“ yra atskiras juridinis subjektas ir jos uždarymas neturi poveikio kitoms unijoms.

„Kiekviena kredito unija yra atskiras juridinis vienetas, vykdantis savarankišką veiklą. Todėl „Vilniaus taupomosios kasos“ licencijos atėmimas neturi įtakos 62 kredito unijų finansinei ir ekonominei būklei, o šių unijų nariai ir klientai gali būti ramūs. Taip pat primename, kad visos kredito unijų narių lėšos iki 100 tūkst. eurų yra apdraustos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimo fondas“, – teigė LCKU valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

Pasak F. Dirginčiaus, „ši kredito unija neįgyvendino LCKU parengto rizikos valdymo priemonių plano, nevykdė Lietuvos banko skirtų nurodymų. Be to, „Vilniaus taupomosios kasos“ finansinę veiklą vertinę LCKU analitikai atkreipė dėmesį į kai kuriuos ankstesnės vadovybės atliktus įtartinos rizikos sandorius. Šiandien iš Lietuvos banko pranešimo paaiškėjo, kad su šia unija susijusią galimai nusikalstamą veiką tiria ir teisėsaugos institucijos”.

Kas laukia indėlininkų

Valstybės įstaigos įstaigos Indėlių ir investicijų draudimo pranešime spaudai nurodoma, kad visiems šios kredito unijos indėlininkams, kuriems priklauso draudimo išmokos, bus išmokėtos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos – iki vasario 14 d.

Šis terminas prireikus gali būti pratęstas papildomai ne daugiau kaip 10 darbo dienų, tačiau ne ilgiau kaip iki vasario 28 d., kaip tai numato Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas.

„Draudimo įmonė imsis visų priemonių, kad indėlininkams draudimo išmokos būtų pervestos per kuo trumpesnį terminą. Draudimo įmonė indėlių draudimo išmokas išmokės per pasirinktą banką, apie kurį bus pranešta viešai“, – teigė „Indėlių ir investicijų draudimo“ direktorė Aurelija Mažintienė.

Indėlininkams nereikia niekur kreiptis ar teikti duomenų apie turėtą indėlį. Kai tik bus pasirinktas bankas, draudimo įmonė informuos apie tai žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Tada indėlininkai galės kreiptis į šį banką dėl jiems priklausančių draudimo išmokų.

Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma – apie 230 mln. litų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos, yra apie 8 tūkstančiai.

Teisę į draudimo išmoką indėlininkas turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

2013 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų duomenimis, kredito unijos turtas sudarė 275,1 mln. Lt, įsipareigojimai – 272,7 mln. Lt, iš jų indėliai – 236,9 mln. Lt. Perskaičiuotas kapitalas − 2,4 mln. Lt, kredito unijos nuostoliai 2013 m. išaugo iki 32,4 mln. Lt.

Draudimo išmokos bus mokamos ir apskaičiuojamos vadovaujantis Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ patvirtinta tvarka. Pagal ją, įvykus draudžiamajam įvykiui, kompensuojama 100 proc. indėlio sumos, neviršijančios 100 000 eurų (345 280 Lt). Išmoka klientui išmokama per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos – 2014 m. sausio 17 d. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ taryba išmokų mokėjimo terminą gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Kur kreiptis

Klientams aktuali naujausia informacija dėl unijos teikiama specialiu nemokamu Lietuvos centrinės kredito unijos telefonu 8 800 00030 ir interneto svetainėje (http://www.lku.lt). Informaciją apie Lietuvos banko sprendimus galite sužinoti specialia Lietuvos banko telefono linija (8 5) 268 0068 ir interneto svetainėje (http://www.lb.lt). Daugiau informacijos apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (http://www.iidraudimas.lt) arba telefonu (8 5) 213 5657.