„KPMG Baltics“ nustatė, kad Šiaulių banko perimtų įsipareigojimų vertė yra 2725 mln. Lt, perimto turto vertė – 1798 mln. Lt. Perimto turto sudėtis: 367 mln. Lt yra grynieji pinigai ir kitos likvidžios lėšos, 433 mln. Lt – skolos vertybiniai popieriai, 652 mln. Lt – paskolos klientams, Ūkio banko dukterinių įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai sudaro 154 mln. Lt, Ūkio banko dukterinių įmonių skolos vertybiniai popieriai – 153 mln. Lt, kitas turtas – 38 mln. Lt.

Vadovaujantis Bankų įstatymu, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, prisiimdamas skolinį įsipareigojimą AB Šiaulių bankui, dengia 128 mln. Lt vertės skirtumą, susidariusį tarp galutinio ir preliminaraus vertinimo.

„Draudimo įmonė, siekdama užtikrinti indėlininkų interesų apsaugą, įsipareigojo padengti susidariusį perduoto turto ir įsipareigojimų verčių skirtumą. Vertinimo darbai yra baigti, vienas esminių perdavimo sutarties etapų yra užbaigtas, todėl bankroto administratoriui nebeliko kliūčių pradėti opcionų organizavimą nedelsiant. Iš opcionų gauti pinigai atiteks Ūkio banko kreditoriams“, - teigė Aurelija Mažintienė, draudimo įmonės direktorė.

Primename, kad 2013 m. vasario 23 d. pasirašius trišalę sutartį ir Šiaulių bankui perėmus dalį Ūkio banko turto ir įsipareigojimų, paslaugos buvusiems Ūkio banko klientams buvo kovo 5 d. Per keletą etapų buvo atidaryti 25 buvę Ūkio banko skyriai, pajungta buvusio Ūkio banko operacinė informacinės sistemos platforma, sudaryta galimybė naudotis paslaugomis internetu „Eta banke“.