Tuo metu prieš metus bankas buvo uždirbęs 59,5 mln. Lt, o jo grupė – 80,4 mln. Lt.

Anksčiau SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras sakė, kad palanki ekonominė situacija sudarė prielaidas stabiliam SEB banko grupės rezultatų gerėjimui 2013 m. pirmąjį pusmetį.

Bankas skaičiuoja, kad per metus sumažėjo grupės paskolų portfelis (2,9 proc. iki 18 mlrd. Lt), indėlių (4,3 proc. iki 11,8 mlrd. Lt), bet išaugo naujų paskolų 31 proc. iki 2,6 mlrd. Lt.

Per metus darbuotojų skaičius sumažėjo daugiau nei 100. Pasak ataskaitos, vidutinis faktinis (neskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančių darbuotojų) banko darbuotojų skaičius 2013 metų pirmą pusmetį buvo 1 488, o pernai tuo pačiu metu – 1 596 darbuotojai.

SEB banko grupę Lietuvoje sudarė SEB bankas ir trys patronuojamosios įmonės: „SEB lizingas“, „SEB Venture Capital“ ir „SEB investicijų valdymas“.