Rajone jau yra regiono atliekų tvarkymo centras, mechaninę atliekų rūšiavimo liniją planuoja statyti privati komunalinio ūkio bendrovė, o Ūkio ministerijai pavaldi UAB „Toksika“, niekaip negalinti iki galo užbaigti pavojingų atliekų deginimo įrenginio, nusprendė dar pasistatyti ir pavojingų atliekų sąvartyną.

Įrengs sąvartyną

Trečiadienį UAB „Toksika“ išplatino pranešimą, kuriame rašoma, kad bendrovė pradeda pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo darbus. Konkursą laimėjęs rangovas UAB „Plungės lagūna“ per artimiausius dvylika mėnesių UAB „Toksika“ Šiaulių filialo teritorijoje pastatys keturių sekcijų pavojingų atliekų sąvartyną, kurio atliekų kaupo dugno plotas sudarys apie 7880 kvadratinių metrų.

„Džiaugiuosi „Toksikoje“ dirbančios profesionalų komandos kompetencija – viešųjų pirkimų konkursas įvyko skaidriai, dokumentai paruošti profesionaliai, todėl nesulaukėme nė vieno skundo ar pretenzijos. Stipraus rangovo pasiūlyta kaina yra mažesnė nei planuota, sutaupėme ir Europos Sąjungos fondų, ir įmonės lėšų“, – pranešime cituojamas „Toksikos“ generalinis direktorius Stasys Vasiliauskas.

Sąvartyno kaina – paslaptis?

Kaip rašoma pranešime spaudai, sąvartyno projekto tikslas – sukurti reikiamus pavojingų atliekų šalinimo pajėgumus. Tam pasiekti darbų rangovas UAB „Plungės lagūna“ sąvartyne įsipareigojo įrengti pavojingų atliekų stabilizavimo barą, įdiegti stabilizavimo technologijas ir išbandyti jas nepertraukiamu vieno mėnesio laikotarpiu. Įmonė taip pat parengs pavojingų atliekų techninius ir technologinius reglamentus, visas reikalingas darbų saugos ir sveikatos instrukcijas bei visą kitą dokumentaciją, užtikrinančią sklandžią pavojingų atliekų sąvartyno veiklą.

Iš viso pasiūlymus konkursui pateikė trys rangovai. 50 procentų projektui įgyvendinti reikalingų lėšų skiria ES sanglaudos fondas, likusią pusę įmonė dengia savo lėšomis. Kiek kainuos darbai, bendrovė neatskleidžia. Tai jau ne pirmas atvejis, kai UAB „Toksika“ viešai neskelbia savo išlaidų – anksčiau buvo nutylėta, kiek kainuos šveicarų eksperto, kuris turėjo įvertinti pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybas, paslaugos.

Nuostolingas projektas

Ūkio ministerijai pavaldi UAB „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo įrenginį Šiaulių rajone turėjo baigti prieš beveik porą metų, bet iki šiol projekto įgyvendinimas stringa dėl neaiškių priežasčių. Įrenginys pastatytas, tačiau kyla pagrįstų abejonių, kad jis yra su aplinkai ir žmonėms pavojingais trūkumais – galimai įrenginys nesudegina atliekų ir į aplinką išskiria vėžį galinčias sukelti medžiagas. Bendrovė samdėsi ekspertą iš Šveicarijos, kuris nustatė trūkumus.

Projektas stringa ir dėl to, kad įrenginį statęs rangovas negali ištaisyti trūkumų. Lietuvos ir Italijos įmonių konsorciumas po statybų patyrė finansinių problemų, Vilniaus teisme buvo iškelta restruktūrizacijos byla. UAB „Toksika“ metų pradžioje vis platino pranešimus, kad bus ieškoma naujo rangovo, kuris turėtų pašalinti trūkumus ir paleisti įrenginį iki šių metų liepos. Tačiau iki šiol nepanašu, kad reikalai judėtų teigiama linkme.

Projektas įgyvendinamas iš Europos Komisijos skirtos paramos. Dėl vėlavimo užbaigti statybas Lietuva jau neteko apie 7 milijonų litų ir kyla reali grėsmė, kad jei ir toliau nepavyks pašalinti trūkumų, teks grąžinti 97 milijonus litų europinės paramos. Ministerijos nuomone, tai būtų pirmasis toks įvykis šalies istorijoje.

Daugėja šiukšlių

Šiaulių rajone esanti VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (ŠRATC) nesėkmingai bando pasistatyti atliekų rūšiavimo mechaninę liniją. Panašius planus, motyvuodamas ŠRATC nesugebėjimu suvaldyti savo projekto, kurpia su Šiaulių miesto savivaldybe glaudžius ryšius palaikanti privati komunalinio ūkio bendrovė „Specializuotas transportas“, kuri savo įrenginį statytų netoli ŠRATC.

Dienraštis „Šiaulių naujienos“ jau rašė, kad prieš keletą mėnesių bendrovė pristatė savo projekto poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Pristatymo metu kilo karštos diskusijos. Gyventojų atstovai prašė daugiau viešumo, o Šiaulių rajono tarybos nariai atkreipė dėmesį, kad pagal aplinkosaugininkų išvadas dvi tokių atliekų rūšiavimo linijas toje pačioje vietoje statyti nėra gerai. Taip pat kilo abejonių, ar Šiaulių rajonas netaps šiukšlių sostine, nes negalėdami iš regiono užtikrinti išrūšiuoti reikiamo atliekų kiekio, privatininkai būtų priversti vežti jas iš visos Lietuvos. Tokiu būdu į Šiaulių rajoną iš visos šalies plūstų tiek pavojingos, tiek nepavojingos atliekos – vienos į UAB „Toksika“ saugyklas, kitos – į UAB „Specializuotas transportas“.

Ūkio ministerijai pavaldi UAB „Toksika“ Šiaulių rajone iki galo neužbaigė pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybų, bet per dvylika mėnesių ten pat ketina pastatyti ir pavojingų atliekų sąvartyną.