Nuo pareigų nušalintas administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas, stebėtojų tarybos pirmininkas bei paskolų komiteto pirmininkas.

Kaip nurodo Lietuvos bankas, palikti galioti jau anksčiau duoti nurodymai laikinai nesudaryti didesnės kaip 30 tūkst. Lt vertės skolinimo sandorių, o indėlių, priimamų iš neprofesionalių rinkos dalyvių, palūkanų normas nustatytos pagal rinkos vidurkį.

„Minėtos poveikio priemonės kredito unijai pritaikytos atsižvelgus į inspektavimo metu nustatytus trūkumus ir teisės aktų pažeidimus bei į tai, kad Lietuvos bankas kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ poveikio priemones ir raštiškus nurodymus duoda nebe pirmą kartą, o dabartinė vadovybė neužtikrino, kad unijos veikla atitiktų saugią ir patikimą veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, tinkamą kredito rizikos vertinimą”, priežastys aiškinamos banko pranešime.

Kredito unija įpareigota parengti ir Lietuvos banko Priežiūros tarnybai pateikti pažeidimų ir trūkumų pašalinimo priemonių planą ir pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus. Unija taip pat įpareigota tinkamai įvertinti finansinį turtą ir suformuoti reikiamus specialiuosius atidėjinius, numatyti kapitalo stiprinimo priemones.

„Vilniaus taupomosios kasos" turtas siekia 370 mln. litų, ją sudaro 8,5 tūkst. narių.

Ramina dėl poveikio rinkai

Didžiąją dalį kredito unijų vienijanti Lietuvos centrinės kredito unija (LCKU) teigia, kad „Vilniaus taupomoji kasa“ iki šiol įgyvendino tik dalį LCKU pateiktų rekomendacijų dėl veiklos trūkumų pašalinimo.

„Dar pernai, atlikę „Vilniaus taupomosios kasos“ veiklos patikrinimą, rekomendavome šiai unijai imtis konkrečių priemonių, kurios pagerintų veiklos rodiklius. Po pakartotino unijos patikrinimo paaiškėjus, kad ne visos LCKU rekomendacijos buvo įgyvendintos, nusprendėme kreiptis į Lietuvos banką, kuris iš pradžių pritaikė laikinus apribojimus, vėliau atliko unijos inspektavimą, o šiandien pratęsė laikinąsias poveikio priemones ir nušalino valdymo organų narius“, – teigė LCKU valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

Pasak LCKU vadovo, „Vilniaus taupomajai kasos“ atskirų vadovų nušalinimas neturės didesnio poveikio unijos veiklai ir bendram kredito unijų rinkos stabilumui.

Paskirta nauja vadovė

Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ administracijos vadove paskirta ilgametė unijos darbuotoja Eglė Petrauskienė. Ji iki šiol ėjo kredito unijos administracijos vadovo pavaduotojos pareigas. Toks sprendimas priimtas po šiandien pateiktų Lietuvos banko rekomendacijų.

„Per beveik 16 veiklos metų išsikovojome lyderio pozicijas Lietuvoje. Kredito unijų rinkoje užimame reikšmingą vietą – mūsų turtas sudaro beveik 20 proc. visų kredito unijų turto.  Didžiausias „Vilniaus taupomosios kasos“ turtas yra unijos nariai. Šiai dienai „Vilniaus taupomoji kasa“ sutelkė beveik 9000 narių, fizinių ir juridinių asmenų“, – sakė Darius Čepauskas.

„Stodama prie didžiausios Lietuvoje kredito unijos vairo stengsiuosi užtikrinti darbų tęstinumą ir šios finansinės įstaigos patikimumą. Ypatingą dėmesį skirsime smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimui, sudarydami palankias sąlygas vystytis verslui Vilniaus regione, taip užpildant šių paslaugų poreikio spragas“, – kalbėjo naujai paskirta unijos administracijos vadovė.

Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, audito kompanijos „Audata“ duomenimis, pernai vykdė visus pagrindinius Lietuvos banko reikalavimus, keliamus kredito unijai – kapitalo pakankamumo 18,67 proc. (> 16 proc.), likvidumo  38,52 (> 30 proc.), atviros valiutos pozicijos – 3,51 proc. (<15 proc.), didžiausios paskolos vienam skolininkui 22,5 proc. (<25 proc.).