Anot centrinio banko, visos trys kredito unijos įspėtos už tai, kad, 2013 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų duomenimis, nevykdo didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo, t. y. paskolos suma vienam skolininkui viršija 25 proc. perskaičiuoto unijos kapitalo.

Kredito unijos „Žemaitijos iždas“ ir „Naftininkų investicijos“ ėmėsi ir ateityje numato imtis veiksmų didinti kapitalą ir mažinti paskolų koncentraciją. Verslo kredito unija taip pat numato imtis priemonių normatyvo vykdymui užtikrinti, tačiau, atsižvelgus į tai, kad kredito unijos vadovai neatsakingai vertino kredito ir koncentracijos riziką bei į tai, kad Priežiūros tarnybai buvo pateiktos neteisingos finansinės ir priežiūrai skirtos ataskaitos, šiai kredito unijai laikinai, kol užtikrins didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą, uždrausta teikti kreditavimo (įskaitant hipotekines paskolas) paslaugą.

Visos trys kredito unijos įpareigotos iki 2013 m. gruodžio 31 d. užtikrinti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą.