„Licencijos atšaukimas – griežčiausia Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme nustatyta poveikio priemonė, kurią pritaikius kredito unija nebeturi teisės tęsti kredito įstaigos veiklos. Deja, kitų, švelnesnių poveikio priemonių arsenalas jau panaudotas – jų taikymas šiuo atveju būtų neveiksmingas juolab kad ir pati unija pripažįsta esanti nepajėgi išspręsti susikaupusių problemų, taigi ji neturi ateities. Be to, iškilus abejonėms dėl kai kurių sandorių teisėtumo, jau anksčiau buvo kreiptasi į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl šios kredito unijos“, – komentuoja Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

2013 m. balandžio 30 d. finansinių ataskaitų duomenimis, kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ turtas sudarė 20,93 mln. Lt, įsipareigojimai – 24,28 mln. Lt, tai yra trūko 3,35 mln. Lt kapitalo.

2013 m. gegužės 7 d. kredito unija „Laikinosios sostinės kreditas“ rašte Lietuvos bankui nurodė, kad kapitalo stiprinimui yra panaudojusi visus galimus būdus ir neturi strategijos dėl kredito unijos veiklos tęstinumo. Kredito unijos narių neeiliniam visuotiniam susirinkimui priėmus nutarimą kreiptis į kredito unijos narius dėl papildomų įnašų į jos kapitalą, narių pasiūlymų didinti kapitalą nebuvo gauta.

Priimdama nutarimą dėl kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“, Lietuvos banko valdyba atsižvelgė į pažeidimų turinį ir jų kartotinumą – kredito unijai jau ir anksčiau ne kartą taikytos poveikio priemonės už teisės aktų pažeidimus, duoti rašytiniai nurodymai. 2012 m. iš pareigų buvo nušalinta tuometinė kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ administracijos vadovė. Nors kredito unija ir ėmėsi tam tikrų veiksmų šalinti trūkumus, bet užtikrinti patikimą ir riziką ribojantį valdymą bei stabilią unijos veiklą jai nepavyko.

Artimiausiu metu Lietuvos bankas kreipsis į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kredito unijai „Laikinosios sostinės kreditas“. Teismui bus siūloma jos bankroto administratoriumi skirti bendrovę „Verslo konsultantai“.

Pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą poveikio priemonės dėl nemokumo pritaikymas yra draudžiamasis įvykis, todėl kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ indėlininkams bus išmokamos indėlių draudimo išmokos.

Išmokės draudimo išmokas

VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas“ informuoja, kad visi kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ indėlininkai, kuriems priklauso draudimo išmokos, jas gaus Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka, t.y. draudimo išmokos indėlininkams bus išmokėtos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos – iki birželio 6 d. Šis terminas prireikus gali būti pratęstas papildomai 10 darbo dienų, tačiau ne ilgiau kaip iki birželio 20 d.

„Indėlininkai, turėję indėlį šioje kredito unijoje šiuo metu neturi kreiptis į draudimo įmonę ar teikti duomenų apie turėtą indėlį. Indėlių draudimo išmokas išmokėsime per pasirinktą banką pagal kredito unijos pateiktus duomenis apie indėlininkus ir jų turėtus indėlius. Kai tik bus pasirinktas bankas, per kurį indėlininkams bus išmokamos draudimo išmokos, draudimo įmonė informuos apie tai žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje. Tada indėlininkai galės kreiptis į šį banką dėl jiems priklausančių draudimo išmokų“, - teigė Aurelija Mažintienė, „Indėlių ir investicijų draudimo“ direktorė.

Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma – iki 25 mln. litų, indėlininkų – daugiau kaip 1000.

Draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų. Ji mokama už indėlius, laikytus litais ir užsienio valiuta – JAV doleriais, eurais bei Europos Ekonominės Erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis

Pavieniui veikiančių kredito unijų problemos neturės įtakos LCKU sistemai

Lietuvos bankui atšaukus kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ licenciją, Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) atsiriboja nuo problemų pavieniui veikiančių unijų veikloje ir užtikrina, kad šis įvykis neturės įtakos stabiliai LCKU sistemos unijų veiklai. LCKU vienija ir prižiūri 63 Lietuvoje veikiančias unijas. Tuo tarpu „Laikinosios sostinės kreditas“ LCKU sistemai nepriklauso.

„Tai pavieniui veikianti unija sulaukusi griežčiausių sankcijų iš priežiūros institucijos. Šiuo atveju tokia įvykių baigtis nebuvo netikėta – rinkoje buvo gerai žinoma apie „Laikinosios sostinės kredito“ problemas, Ši unija nepriklauso LCKU sistemai, todėl finansinės paramos jai suteikti negalėjome. Šio žaidėjo pasitraukimas iš rinkos neturės įtakos LCKU sistemoje veikiančių unijų veiklos stabilumui – tai rodo patirtis“, – sakė LCKU valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

Po to, kai sausio mėnesio pabaigoje buvo sustabdyta dviejų pavieniui veikiančių unijų veikla, LCKU sistemoje veikiančių indėlių portfelis per vieną savaitę sumažėjo vos 0,34 proc., o dar po kelių savaičių grįžo į ankstesnį lygį ir iki ketvirčio pabaigos net šiek tiek paaugo. Kovo 31 d. LCKU sistemoje veikiančių kredito unijų indėlių portfelis sudarė 1,42 mlrd. litų – 1,3 proc. daugiau nei prieš tris mėnesius (1,4 mlrd. litų).