Kaip nurodo centrinis bankas, patariamąją tarybą sudarys profesorius habilituotas daktaras, Lietuvos mokslų akademijos ir jos prezidiumo narys prof. Vladas Algirdas Bumelis, dienraščio „Verslo žinios“ redaktorius Rolandas Barysas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Jonas Čičinskas, Vilniaus universiteto profesorius Romas Lazutka.

„Pasitelkti kvalifikuoti ir nepriekaištingą reputaciją turintys visuomenės autoritetai – jų nuomonė bus itin svarbi pasirenkant tinkamiausius kandidatus į ypač atsakingas pareigas, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas. Pasak jo, kandidatams į Lietuvos banko valdybą bus keliami ne tik profesiniai, bet ir aukšti atsakomybės ir nepriekaištingos reputacijos standartai.

Pagrindinis Patariamosios tarybos uždavinys – teikti pasiūlymus ir rekomendacijas Lietuvos banko valdybos pirmininkui dėl valdybos narių kandidatūrų, kurias, vadovaudamasis Lietuvos banko įstatymo nuostatomis, Lietuvos banko valdybos pirmininkas teiktų prezidentei skirti Lietuvos banko valdybos nariais.

Lietuvos banko valdybą sudaro 5 nariai. Kovo 7 dieną pasibaigus valdybos nario Audriaus Misevičiaus kadencijai šiuo metu valdyboje dirba 4 asmenys: Valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas, valdybos pirmininko pavaduotojai Raimondas Kuodis ir Darius Petrauskas bei Valdybos narys Vaidievutis Ipolitas Geralavičius.

Pagal Lietuvos banko įstatymą Valdybos nariai skiriami šešerių metų kadencijai.