Šiaulių banko grupės grynasis pelnas siekė 12,9 mln. litų, o 2011 m. grynasis pelnas – 13 mln. litų.

Per praėjusius metus grynosios palūkanų pajamos sudarė 53,8 mln. litų, t.y. beveik 8 proc. daugiau nei 2011-aisiais.

Banko grynosios paslaugų ir komisinių pajamos, nuosekliai augusios kiekvieną ketvirtį, per metus padidėjo beveik 3 proc. ir pasiekė 8,7 mln. litų.

Tam įtakos turėjo aktyviai plečiamas klientų ratas bei didėjantis klientų aktyvumas.

Daugėjo klientų, augo turtas

Per metus klientų skaičius išaugo 13 proc., iki 162 tūkstančių – verslo klientų skaičius išaugo 16 proc., iki 11,2 tūkstančių, o privačių klientų skaičius – 12 proc., iki 151 tūkstančio.

Banko turtas per metus išaugo iki 2,93 mlrd. litų, ir metinis augimas sudarė 7 proc.

Banko paskolų portfelis grynąja verte per 2012 m. sumenko 1 proc. ir metų pabaigoje siekė 2,06 mlrd. litų.

Banko įsipareigojimuose ir toliau didžiausią dalį sudarė indėlių portfelis. Palyginti su 2011 m. pabaiga banke klientų laikomų indėlių suma padidėjo 14 proc., iki 2,2 mlrd. litų. Gyventojų indėliai per metus išaugo 23 proc. ir metų pabaigoje sudarė 1,6 mlrd. litų, o jų dalis indėlių portfelyje sudarė 74,7 proc. Banko užimama indėlių rinkos dalis 2012 m. pabaigoje pasiekė 4,7 proc.

Banko akcininkais yra Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) bei Lietuvos investuotojai.