Vykdydami šią programą mokslininkai sieks nustatyti augančių pasaulio ekonomikos centrų iškylančias konkurencines grėsmes tradicinėmis technologijomis grindžiamai gamybai Lietuvoje ir ištirti aukštųjų technologijų ir inovacijų plitimo ūkyje sąveiką su verslo aplinka, kreditų rinkos šoko poveikį. Mokslininkai analizuos ir siūlys išteklių skirstymo bei naudojimo viešajame ūkio sektoriuje tobulinimo priemones, sieks nustatyti žmogiškojo kapitalo, darbo išteklių struktūrinius pokyčius šalies ūkyje įvertinant migracijos poveikį bei atsižvelgiant į pasaulio ekonomikos tendencijas.

Programą kuruoja Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir vadybos fakultetas. Programoje taip pat dalyvauja Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos karo akademijos, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai.

Nustatant programos tikslus, planuojamas veiklas ir tyrimų metodus buvo konsultuojamasi su Lietuvos mokslo taryba ir kitais ekspertais iš viešojo ir privataus sektorių. Programos pabaigoje bus pateiktos rekomendacijos taip pat sukurtos metodikos, kuriomis remiantis bus vertinami makroekonominiai procesai ir modeliuojamas jų poveikis.