Nacionalinei kredito unijai nurodyta nesudaryti naujų terminuotųjų indėlių priėmimo iš neprofesionalių rinkos dalyvių sutarčių, t. y. sutarčių, kuriose būtų nustatyta kredito unijos pareiga išmokėti indėlį praėjus tam tikram terminui.

Apribojimas netaikomas tais atvejais, kai, pasibaigus terminuotojo indėlio terminui, su indėlininku dėl tokio paties dydžio indėlio sudaroma nauja arba pratęsiama anksčiau sudaryta indėlio sutartis. Nacionalinei kredito unijai taip pat nurodyta nesudaryti skolinimo sandorių tais atvejais, kai kredito unijos turimų skolininkui piniginių reikalavimų ir (ar) įsipareigojimų suma viršija 30 tūkst. Lt sumą.

Anot Lietuvos banko, Priežiūros tarnybos sprendime išdėstyti laikini nurodymai galios iki galutinio Nacionalinės kredito unijos inspektavimo ataskaitos rezultatų įvertinimo.

Inspektavimas atliktas 2012 m. spalio 15–26 d. Pagal Lietuvos banko patvirtintus Kredito unijų inspektavimo nuostatus, galutinė inspektavimo išvada teikiama tik gavus patvirtinimą, kad visi inspektuotos kredito unijos stebėtojų tarybos, valdybos nariai ir administracijos vadovas susipažino su inspektavimo ataskaita, arba praėjus 15 dienų terminui nuo inspektavimo ataskaitos gavimo kredito unijoje dienos.

Unijų sąjunga teigiamai vertina prevenciją

Lietuvos centrinė kredito unija, vienijanti 63 kredito unijas, viliasi, kad sprendimas nemes šešėlio ant visų kreditų unijų.

„Centrinė kredito unija (LCKU) vienija 63 kredito unijas, kurios pagal turtą užima beveik 80 proc. visos kredito unijų rinkos. Tačiau rinkoje taip pat veikia dar 14 unijų, nepriklausančių LCKU sistemai. Būtent vienai iš šių nepriklausomų rinkos dalyvių Lietuvos banko sprendimu ir buvo įvesti veiklos apribojimai. Apgailestaujame, kad tokių pavienių finansinių įstaigų veikla gali mesti šešėlį ant visos kredito unijų rinkos. Tuo pačiu teigiamai vertiname Lietuvos banko sprendimus stiprinti kredito unijų veiklos kontrolę – tikimės, kad ši prevencinė veikla ateityje padės užkirsti kelią atskirų unijų neteisėtai ar pernelyg rizikingai veiklai“, – pareiškė LCKU valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.