„Sparti kredito unijų plėtra kelia susirūpinimą dėl jų veiklos tvarumo. Deja, pastaruoju metu vykdyti inspektavimai atskleidžia, kad kai kurių kredito unijų rizikos lygis nepriimtinas, o veiklos modelis – abejotinas. Todėl, siekdami, kad šios specifinės finansų institucijos veiktų patikimai ir atsakingai investuotų joms patikėtus pinigus, toliau griežtinsime teisinį šio sektoriaus reguliavimą ir kasdienę unijų priežiūrą“, – komentavo Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Kaip nurodo Lietuvos bankas, pagal unijų pateiktus duomenis, jų paskolų portfelio kokybę apibūdinantys rodikliai yra kur kas geresni nei bankų sistemos, tačiau, Lietuvos banko vertinimu, taip yra dėl to, kad kai kurios unijos vengia pripažinti tikruosius dėl blogų paskolų patiriamus nuostolius ir neformuoja pakankamų specialiųjų atidėjinių.

Pastaruoju metu vykdyti inspektavimai atskleidė, kad nepakankamai konservatyvus rizikos vertinimas buvo ypač būdingas kelioms kredito unijoms, kurios nėra Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) narės.

Siekdamas įvertinti finansinę būklę, prisiimtas kredito ir kitas rizikas Lietuvos bankas jau artimiausiu metu planuoja intensyvinti kredito unijų patikrą.

„Netoleruosime katės ir pelės žaidimo su priežiūros institucija, todėl ne tik padidinsime inspektavimų skaičių, bet ir inspektuosime po kelias unijas vienu metu – kad indėlininkų pinigais rizikuoti linkusios kredito įstaigos neturėtų galimybių savų problemų maskuoti perkėlinėdamos aktyvus iš vienos unijos į kitą“, – sakė V. Valvonis.

Siekdamas didinti kredito unijų atskaitomybę klientams, partneriams ir visuomenei, Lietuvos bankas iki metų pabaigos ketina įpareigoti kredito unijas viešai interneto svetainėse skelbti išsamias metines finansines ataskaitas. Tai numatantis dokumento projektas spalį buvo išsiųstas asociacijoms, vienijančioms kredito unijas, jau gautos jų pastabos.

Kredito unijų pateiktų finansinių ataskaitų duomenimis, per 2012 m. devynis mėnesius 46 kredito unijos uždirbo 9 mln. Lt pelno, tačiau 29 kredito unijos dirbo nuostolingai ir patyrė 9,4 mln. Lt nuostolių (viena kredito unija, neseniai gavusi licenciją, dar nepradėjo veiklos). Bendras 2012 m. devynių mėnesių veiklos rezultatas – 0,4 mln. Lt nuostolių (per praėjusių metų devynis mėnesius buvo patirta 2,2 mln. Lt nuostolių).