Daugiausia lėšų pavyks sutaupyti užbaigus tiesioginio ūkininkų, auginančių grūdus, subsidijavimo programą - jai kasmet skiriama po 5 mlrd. dolerių. Planuojama iš keturių žemės ūkio paramos programų palikti tik vieną. Be to, beveik perpus bus sumažinta programų, per kurias lėšos skiriamos žemės ūkio išteklių apsaugai ir racionaliam žemės panaudojimui.

Pagal įstatymo projektą taip pat numatyta sumažinti maisto produktų talonų išdavimo programos finansavimą. Dokumento autoriai siūlo nustatyti asmenis, kurie piktnaudžiauja šia programa. Sumažinus šios programos finansavimą planuojama sutaupyti apie 4,5 mlrd. dolerių. Subsidijos, skirtos maisto produktams įsigyti, išduodamos namų ūkiams, kurie turi atitikti tam tikrus kriterijus, visų pirma atsižvelgiama į gaunamų pajamų lygį. Per pastaruosius penkerius metus JAV piliečių, gaunančių produktų talonus, skaičius išaugo nuo 20 mln. iki 46 mln.

Jeigu įstatymo projektas nebus priimtas iki rugsėjo 30 dienos, kai nustoja galioti dabartinis įstatymas dėl subsidijų ūkininkams, Kongresui teks sugrįžti prie normų, priimtų dar praėjusio šimtmečio ketvirtajame-penktajame dešimtmetyje. Kaip rašo "The Wall Street Journal", dėl to gali kilti painiava valstybinio kreditavimo ir ūkininkų subsidijavimo programose.