"Finasta" užginčijo "Lisco" reorganizavimą į dvi įmones - "Lisco Baltic Service" (LBS) ir "Lietuvos jūrų laivininkystė" (LJL), kaip nenaudingą smulkiesiems "Lisco" akcininkams, teisme dalyvaujantiems kaip tretieji asmenys.

"Lisco" buvo reorganizuota po to, kai 76,36 bendrovės akcijų už 47,6 mln. JAV dolerių (190,4 mln. litų) įsigijo Danijos "DFDS Tor Line" bendrovė.

Reorganizavus "Lisco", Danijos bendrovei atiteko 76,36 proc. naujai įkurtos LBS, o valstybei - beveik 80 proc. LJL akcijų. Apie 20 proc. abiejų bendrovių akcijų liko smulkiųjų akcininkų rankose. "Finasta" teisme teigė, kad bendrovės turtas buvo paskirstytas neproporcingai, buvo pažeistos akcininkų susirinkimo rengimo procedūros, neįvertintas trumpalaikis bendrovės turtas. Taip pat tvirtinta, kad laiku nepranešus smulkiesiems akcininkams apie akcininkų susirinkimą, jie neturėjo galimybės disponuoti turimomis akcijomis bei pakankamai laiko susipažinti su bendrovės reorganizavimo planu.

Be to, makleriai teigė, kad jei reorganizavimas būtų atliktas proporcingai paskirstant turtą, naujai įteigtų bendrovių akcijų vertė būtų vienoda. Dabar LBS akcijos Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje yra triskart brangesnės už LJL akcijas (atitinkamai 28 ir 9 centai už akciją).

Vasarą pateikdami ieškinį "Finastos" atstovai tikėjosi, jog "Lisco" reorganizavimas bus pristabdytas. Dabar jie siekė įrodyti, kad sprendimas dėl reorganizavimo priimtas ignoruojant smulkiuosius akcininkus ir jų teises.