2012 m. kovo 29 d. įvykusiame Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai patvirtino 2011 m. banko ir grupės finansines ataskaitas, išrinko audito įmonę, pritarė 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymui ir banko įstatų pakeitimui, taip pat išrinko naują banko stebėtojų tarybą.

Akcininkų susirinkimas, išklausęs konsoliduotą metinį pranešimą, audito įmonės išvadą, stebėtojų tarybos atsiliepimus ir pasiūlymus, patvirtino Šiaulių banko ir banko grupės 2011 m. finansines ataskaitas. Akcininkų susirinkimas išrinko UAB „PricewaterhouseCoopers“ banko audito įmone 2012 m. ir 2013 m. banko ir grupės finansinių ataskaitų auditui atlikti.

Pasibaigus Šiaulių banko stebėtojų tarybos kadencijai, buvo išrinkta nauja stebėtojų taryba. Į tarybą perrinkti Arvydas Salda, Sigitas Baguckas, Vigintas Butkus, Gintaras Kateiva, Vytautas Junevičius, Peter Reiniger ir, sekant geriausiais korporatyvinio valdymo pavyzdžiais, Šiaulių banko stebėtojų taryboje pirmą kartą kaip nepriklausoma narė dirbs Ramunė Zabulienė. Ramunė Zabulienė Vilniaus universitete yra baigusi ekonominės kibernetikos ir finansų studijas, nuo 2002 m. ji dirbo Lietuvos banke, kur 2011 m. balandžio mėn. baigė kadenciją Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojos ir valdybos narės pareigose. Nepriklausoma Šiaulių banko stebėtojų tarybos narė taip pat yra dirbusi LR Ministro pirmininko patarėja finansų klausimais 2001 m., buvo Pasaulio banko konsultante, Pasaulio banko atstovybės Lietuvoje vadove. Ramunė Zabulienė Šiaulių banko akcijų neturi.

Šiaulių banko didžiausias akcininkas yra Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), kuriam nuosavybės teise priklauso 19,57 proc. akcijų. Lietuvoje registruotoms įmonėms bei privatiems asmenims priklauso 71 proc. banko įstatinio kapitalo.

Per 2011 m. Šiaulių bankas klientų skaičių padidino 11 proc. – metų pabaigoje bankas turėjo 144 tūkstančius privačių ir verslo klientų. Banko aktyvai per praėjusius metus ūgtelėjo 17 proc., iki 2,7 mlrd. litų. Paskolų portfelis praėjusių metų pabaigoje siekė 2,1 mlrd. litų, indėlių suma – 1,9 mlrd. litų.