Jo metu Vyriausybė turėtų pateikti, atsižvelgusi į gautus pasiūlymus ir pastabas, pataisytą projektą. Kadangi naujasis Seimas į pirmą posėdį gali susirinkti tarp lapkričio 4-osios ir 15-osios, dar baigiantis kadenciją parlamentas turi šansą priimti 2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.

Antradienį Seime surengtame pirmajame biudžeto projekto svarstyme Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Bronius Bradauskas akcentavo, kad Vyriausybės pateiktas biudžeto projektas yra orientuotas, kaip numatyta socialdemokratų programoje, "žmonių gerovei ir labui" - biudžete yra numatyta padidinti darbo užmokestį 243 mln. litų švietimo ir kultūros, policijos ir kitoms institucijoms.

Pranešėjas pastebėjo, kad mažėja valstybės biudžeto deficitas - 2005 m. planuojama, kad jis sudarys 13,1 proc. Taip pat planuojamas ir fiskalinio deficito mažinimas: šiais metais jis sudaro 2,7 proc., kitais metais planuojama, kad jis sudarys 2,5 proc., o pagal prognozes iki 2007 m. jis turėtų sudaryti apie 1,5 proc.

Biudžeto pajamos, palyginti su 2004 m., iš visų finansavimo šaltinių didėja 2,1 mlrd. Lt, tai yra 15,3 proc., išlaidos didėja 2 mlrd. 59 mln., tai yra 13,4 proc. Komiteto pirmininko B. Bradausko teigimu, tai leis papildomai finansuoti įvairias sritis bei programas, padidinti investicijas ir asignavimus tiek švietimui, kultūrai, sveikatos apsaugai, viešajai tvarkai, visuomenės apsaugai, ekonomikai.

Be to, B. Bradausko teigimu, toliau vykdoma programa dėl vidaus skolos sumažinimo, tai yra kompensacija už valstybės išperkamą žemę, vandens telkinius ir nuosavybės teisę į išlikusius gyvenamuosius namus ir kitą nekilnojamąjį turtą. 2004 m. kompensacija už valstybės išperkamą turtą pagal patikslintą planą buvo 65 mln., o kitiems metams planuojama 85 mln., palyginti su pirminiu variantu, didėja apie 2,5 karto.

Toliau yra vykdoma nuvertėjusių indėlių grąžinimo programa - šiai programai vykdyti biudžete numatyta 105 mln. litų. "Planuojama, kad kitais metais bus grąžinta iki pusės milijardų litų, jeigu ekonomika nebus žlugdoma ir jeigu bus suteikta teisė toliau vykdyti mūsų Vyriausybės pradėtus darbus", - teigė Seimo posėdyje Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas B. Bradauskas.