Antrojo etapo metu "Finasta investicijų valdymas" pasirašė 537 sutartis, - tai sudarė 0,47 proc. visų nusprendusių kaupti pensijas antrojo pensijų kaupimo sutarčių pasirašymo etapo metu. Šių fondų dalyvių vidutinės mėnesio pajamos yra didžiausios ir vidutiniškai siekia beveik 1192 litus.

Pasak "Finasta investicijų valdymo" direktoriaus Andriaus Barščio, didelė dalis bendrovės klientų domisi investavimo galimybėmis.

"Tad neatsitiktinai daugiau nei 50 proc. mūsų pensijų fondų dalyvių pasirinko Racionalios rizikos pensijų fondą, kur 100 proc. lėšų investuojama į akcijas", - sakė A. Barštys.

Šiuo metu "Finasta investicijų valdymo" keturiuose pensijų ir dviejuose investiciniuose fonduose valdomos lėšos siekia beveik 21 mln. litų. Pensijų fonduose, kuriuose yra 4572 dalyviai, sukaupta daugiau kaip 0,78 mln. litų. Investiciniame akcijų fonde valdoma 16,7 mln. litų, obligacijų fonde - beveik 3 mln. litų.

Kiek mažesnius atlyginimus, siekiančius vidutiniškai 857,6 lito, gauna "ERGO Lietuva gyvybės draudimo" pensijų fondų dalyviai. Antrojo etapo metu su šia bendrove gyventojai pasirašė 2090 sutarčių ir turėjo 1,82 proc. visų dalyvių.

"Sampo gyvybės draudimo" pensijų fondų dalyviai vidutiniškai uždirbo 851,8 lito - per antrąjį etapą buvo pasirašyta 840 sutarčių (0,73 proc. visų pensijų kaupimo bendrovių dalyvių).

Mažiausius atlyginimus gavo pasirinkusieji "Medicinos banko investicijų valdymą" - 544,2 lito. Sutartis su šia pensijų kaupimo bendrove sudarė

338 asmenys, arba 0,29 proc. visų nusprendusių kaupti pensijas antrojo etapo metu.

Sutarčių statistika rodo, jog pensijų kaupimas ne itin populiarus tarp didesnius atlyginimus gaunančių gyventojų. Uždirbantys nuo 3 tūkst. iki 4,5 tūkst. litų per antrąjį pensijų kaupimo sutarčių pasirašymo etapą sudarė 1,1 tūkst. sutarčių - tai sudarė 0,97 proc. visų pasirašiusiųjų sutartis. Iš gaunančių daugiau nei 4,5 tūkst. litų atlyginimą tokių sutarčių buvo 586, arba 0,5 proc.

Naujoje pensijų kaupimo sistemoje per du etapus apsisprendė dalyvauti 48 proc. dirbančių Lietuvos žmonių, apdraustų valstybiniu socialiniu draudimu visai pensijai.

Į žmonių, pasirašiusių kaupimo sutartis antrojo etapo metu, asmenines sąskaitas pensijų fonduose lėšos bus pervedamos nuo 2005 m. sausio 1 d.