8 procentai gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius metus pagerėjo, 48 procentai – kad pablogėjo, 44 procentai manė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per metus nepasikeitė (gegužės mėn. – atitinkamai 6, 48 ir 45 proc.). Vertindami tikėtinus savo šeimos finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn., 16 procentų gyventojų nurodė, kad tikisi pagerėjimo, 26 procentai manė, kad finansinė padėtis pablogės (gegužės mėn. – atitinkamai 15 ir 28 proc.). 54 procentai gyventojų manė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius metus nesikeis.

Vertindami šalies ekonominę padėtį, 14 procentų gyventojų teigė, kad ekonominė padėtis per praėjusius metus pagerėjo, 51 procentas – kad pablogėjo, 34 procentai – kad nepasikeitė (gegužės mėn. – atitinkamai 11, 57 ir 31 proc.). Birželio mėn. 28 procentai gyventojų tikėjosi, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. truputį pagerės, tiek pat jų prognozavo pablogėjimą, 41 procentas teigė, kad padėtis išliks tokia pati (gegužės mėn. – atitinkamai 27, 28 ir 42 proc.).

Birželio mėn. 27 procentai gyventojų tikėjosi artimiausius 12 mėn. bedarbių skaičių mažėsiant, 34 procentai prognozavo tolesnį bedarbių skaičiaus augimą (gegužės mėn. – atitinkamai 30 ir 33 proc.).

Per metus – 2011 m. birželio mėn., palyginti su 2010 m. birželio mėn., – vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 19 procentinių punktų. Ypač pasikeitė gyventojų nuomonė apie tikėtiną bedarbių skaičiaus augimą. Per metus gyventojų, prognozuojančių bedarbių skaičių didėsiant, dalis sumažėjo nuo 73 iki 34 procentų, besitikinčių, kad bedarbių skaičius mažės, padaugėjo 3 kartus (nuo 9 iki 27 proc.). Gyventojų, prognozuojančių šalies ekonominės padėties blogėjimą, per metus sumažėjo nuo 52 iki 28 procentų, besitikinčių ekonominės padėties gerėjimo – padaugėjo nuo 13 iki 28 procentų.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklio pasikeitimui įtakos turėjo ir optimistiškesnės nei prieš metus namų ūkio finansinės padėties prognozės. Gyventojų, manančių, kad namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius
12 mėn. pablogės, dalis sumažėjo nuo 40 iki 26 procentų. Gyventojų nuomonė apie tikimybę bent kiek sutaupyti per ateinančius metus, palyginti su praėjusių metų birželio mėn., beveik nepasikeitė.

Tyrimas atliekamas apklausiant 1200 atsitiktinai iš Lietuvos gyventojų registro atrinktų respondentų. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis – tai teigiamų ir neigiamų atsakymų į 4 klausimus (apie namų ūkio finansinės padėties, šalies ekonominės padėties, bedarbių skaičiaus kitimą (su priešingu ženklu) ir tikimybę sutaupyti per artimiausius 12 mėn.) balansų aritmetinis vidurkis.