Regiono ekonomika šiais metais vidutiniškai turėtų išaugti 4,6 proc., tuo tarpu anksčiau ERPB prognozavo 4,2 proc. prieaugį. 2012 metais bankas prognozuoja 4,4 proc. prieaugį regione.

Augimą nulems didėjanti vidaus paklausa didžiojoje regiono dalyje, išskyrus kelias centrinės ir pietinės Europos šalis. Aukštos naftos ir dujų kainos bus naudingos Rusijai ir Kazachstanui, kurių ekonomika, kaip prognozuojama, išaugs atitinkamai 4,6 ir 7 procentais.

"Daugumoje šalių, išskyrus Bulgariją, Kroatiją ir Vengriją, vidaus paklausa šiuo metu atsigavimą skatina daugiau nei eksportas, - teigiama ERPB ataskaitoje. - Privatus vartojimas - augimo variklis, kai kuriose ekonominiu požiūriu stipriose šalyse, tokiose kaip Turkija ir Lenkija".

Centrinė ir Rytinė Europa smarkiai nukentėjo nuo finansinės krizės. Kai kurių šalių ekonomika susitraukė 18 proc. 2009 metais ir tik praėjusiais metais pradėjo atsigauti.

ERPB įvardino du pagrindinius pavojus augimui šiais metais: galimą euro zonos skolų krizės plitimą ir aukštas maisto ir kuro kainas, dėl ko gali tekti didinti atlyginimus ir skatinti vidinę infliaciją.