Kaip praneša Ministro pirmininko spaudos tarnyba, preliminariais skaičiavimais nacionalinio biudžeto pajamos (be Europos Sąjungos ir kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų) 2012 m. sieks apie 21 mlrd. 558,6 mln. Lt.

Prognozuojama, kad 2013 m. į nacionalinį biudžetą įplauks 22 mlrd. 643,7 mln. litų pajamų, o 2014 m. – 24 mlrd. 334,1 mln. litų (be ES ir kitos paramos lėšų). Nacionalinio biudžeto išlaidos (be ES ir kitos paramos lėšų) 2012–2014 metais atitinkamai sudarys – 22 mlrd. 229 mln. Lt, 23 mlrd. 109 mln. Lt ir 24 mlrd. 712 mln. Lt. Prognozuojama, kad Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama 2012 m. sudarys 7 mlrd. 867 mln. litų, 2013 m. – 7 mlrd. 044 mln. litų, 2014 m. – 4 mlrd. 621 mln. litų.

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos Ministrų Tarybos rekomendacijas, patvirtintoje Konvergencijos programoje numatyta 2012 metais sumažinti valdžios sektoriaus deficitą iki 2,8 proc. BVP. 2013 metams nustatyta valdžios sektoriaus deficito užduotis – 1,8 proc. BVP, o 2014 metams – 0,8 proc. BVP.

Prognozuojamos kitų metų biudžeto pajamos dar bus tikslinamos, atsižvelgiant į prieš rengiant biudžeto projektą atnaujinamas ekonominių rodiklių projekcijas, į šių metų pajamų plano vykdymą bei susijusių teisės aktų priėmimą.

Vadovaujantis šiais preliminariais rodikliais ir patvirtintais maksimalių asignavimų nustatymo bendraisiais principais, Finansų ministerija apskaičiuos 2012–2014 m. maksimalius asignavimų limitus asignavimų valdytojams (institucijoms), pagal kuriuos jie parengs atitinkamų metų programų sąmatų projektus ir skaičiavimus. Remiantis šiais duomenimis ir rudenį patikslintomis pajamų prognozėmis, bus rengiamas 2012 metų valstybės ir savivaldybių biudžetai.