Lietuvoje šie rinkimai organizuojami nuo 1999 m. Laureatais jau yra tapę V. Milaknis, J. Niedvaras, A. Trumpa, A. Bartusevičius, dr. J. Kazickas, V. Šleinota, N. Dumbliauskienė, G. Dusevičius, E. Žvybas, A. Avulis, T. Kučinskas, G. Rimšelis, A. Graičiūnas, T. Juška, A. Zabulis, O. Balžekienė, J. Kvaraciejus, R. Barysas, A. Šikšta, V. Butkus, R. Dargis, V. Kantauskas, K. Šerpytis, E. Vaicekauskienė ir A. Žiugžda, V.Bumelis, A. Saladžienė, R. Valiūnas.

Verslo šlovės galerijos apdovanojimas yra ilgalaikių rezultatų įvertinimas. Šis apdovanojimas skiriamas sėkmingiausiems verslo žmonėms, kurių ilgalaikė veikla reikšmingai prisideda prie laisvosios rinkos plėtotės ir visos mūsų visuomenės gerovės. Kandidatai apdovanojimams teikiami ir laureatai renkami atsižvelgiant į jų asmeninius nuopelnus versle bei paties verslo sėkmę. Verslo Šlovės galerijos laureatu galima tapti tik vieną kartą.

Rinkimus organizuoja jaunimo ekonominio švietimo organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“.