Vasario mėn. 5 procentai gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius metus pagerėjo, 56 – kad pablogėjo, 39 procentai manė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per metus nepasikeitė (sausio mėn. – atitinkamai 5, 52 ir 43 proc.). Vertindami tikėtinus savo šeimos finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn., 15 procentų gyventojų nurodė, kad tikisi pagerėjimo, 31 procentas manė, kad finansinė padėtis pablogės (sausio mėn. – atitinkamai 14 ir 29 proc.). 51 procentas gyventojų manė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius metus nesikeis.

Vertindami šalies ekonominę padėtį, 68 procentai gyventojų teigė, kad ekonominė padėtis per praėjusius metus pablogėjo, 8 procentai – kad pagerėjo, 24 procentai – kad nepasikeitė (sausio mėn. – atitinkamai 65, 9 ir 25 proc.).

Vasario mėn. 23 procentai gyventojų tikėjosi, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėnesių truputį pagerės, 37 procentai prognozavo pablogėjimą ir tiek pat jų teigė, kad padėtis išliks tokia pati (sausio mėn. – atitinkamai 22, 37 ir 38 proc.).

Vasario mėn. 14 procentų gyventojų tikėjosi bedarbių skaičių artimiausius 12 mėnesių mažėsiant,
52 procentai prognozavo tolesnį bedarbių skaičiaus augimą, iš jų 12 procentų – reikšmingą bedarbių skaičiaus padidėjimą (sausio mėn. – atitinkamai 13, 52 ir 13 proc.).

Savo galimybes bent kiek sutaupyti per ateinančius 12 mėnesių gyventojai vertino šiek tiek optimistiškiau nei sausio mėn. Gyventojų, besitikinčių nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių, dalis padidėjo 1 procentiniu punktu, tiek pat sumažėjo visiškai nesitikinčių sutaupyti gyventojų dalis.

Per metus, palyginti su 2010 m. vasario mėn., vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 16 procentinių punktų.