JAV vyriausybė per dešimtmetį siekia 1,1 trln. JAV dolerių sumažinti valstybės biudžeto deficitą.

Pristatydamas projektą B. Obama sakė, kad šalis turi gyventi pagal savo išgales ir ragino apkarpyti išlaidas, tačiau pridūrė, kad JAV "negali aukoti savo ateities".

Respublikonai, kurie valdo Atstovų rūmus, nemano, kad pasiūlyti apkarpymai pakankamai sumažins biudžeto deficitą.

Nors B. Obama yra įgaliotas pasiūlyti biudžeto projektą, jį patvirtinti turi JAV Kongresas.

Manoma, kad dėl šio B. Obamos siūlomo biudžeto projekto prasidės ilgos derybos tarp Atstovų rūmų ir abiejų partijų Senato lyderių, o respublikonai reikalaus didesnių apkarpymų.

Pagal B. Obamos siūlomą 2012 finansinių metų biudžeto projektą, biudžeto išlaidos siekia 3,73 trln. JAV dolerių - 2,4 proc. mažiau nei šiemet.

B. Obamos biudžeto projektas numato penkeriems metams įšaldyti vidaus negynybines išlaidas. Tokiu būdu per ateinantį dešimtmetį pavyktų sutaupyti 400 mlrd. JAV dolerių. B. Obama taip pat siūlo per ateinančius penkerius metus 78 mlrd. dolerių apkarpyti gynybos biudžetą. Planuojama parduoti 14 tūkst. vyriausybei priklausančių biuro pastatų bei 50 proc. sumažinti pagalbą, skiriamą neturtingoms šeimoms susimokėti šildymo sąskaitas, 25 proc. sumažinti lėšas, skiriamas Didžiųjų ežerų aplinkos apsaugai. B. Obama taip pat siekia per dešimt metų papildyti biudžetą 46 mlrd. JAV dolerių, gautais panaikinus mokesčių lengvatas naftos, dujų ir anglies kompanijoms.

Analitikai svarsto, ar B. Obamos pasiūlymas sumažinti biudžeto deficitą 1,1 trln. JAV dolerių bus pakankamas.

Nors tokios šalys kaip Didžioji Britanija pritarė griežtiems išlaidų apkarpymams, B. Obamos administracija mano, kad staigūs ir drastiški išlaidų sumažinimai nėra teisingas sprendimas.