„Lietuvos viešosios ir privačios partnerystės projektų finansavimu susidomėjo „Erste Group“, „Credit Agricole“ ir kiti tarptautiniai bankai, kuriems pasiūlyta intensyviau patyrinėti Lietuvos infrastruktūros projektų finansavimo rinką“, – teigia ūkio viceministras Daumantas Lapinskas, dalyvavęs Varšuvoje vykstančioje Centrinės ir Rytų Europos Investicijų bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės tarptautinėje konferencijoje.

Diskusijų metu tarptautiniai ekspertai pažymėjo Lietuvos teisinės sistemos patrauklumą viešojo ir privataus sektorių partnerystei. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (EBRD) savo vertinimuose išskyrė Lietuvos koncesijų įstatymą, kaip vieną iš geriausiai atitinkančių tarptautinius standartus tarp Rytų ir Centrinės Europos šalių teisės aktų.