BVP vienam šalies gyventojui augo dar sparčiau - 9,4 procento. BVP dalis, tenkanti vienam gyventojui, padidėjo 1252 litais ir veikusiomis kainomis sudarė 16,14 tūkst. litų per metus.

Lietuvoje ūkis augo sparčiausiai tarp trijų Baltijos šalių. Išankstiniais duomenimis, palyginti su 2002-aisiais, pernai BVP Latvijoje padidėjo 7,5 proc., Estijoje - 4,7 proc.

Sausio pabaigoje skelbti išankstiniai vertinimai, kad per visus 2003 metus BVP augimas, palyginti su 2002-aisiais, Lietuvoje siekė 8,9 proc.

Pasak Statistikos departamento, rezultatai rodo, kaip pernai Lietuvoje sėkmingai plėtojosi įvairių sričių verslas. Sparčiausiai pridėtinė vertė augo energetikos (24,8 proc.), statybos (17,1 proc.), apdirbamosios (14,1 proc.) ir išgaunamosios pramonės (13 proc.), prekybos (11,1 proc.), transporto ir ryšių (6,8 proc.), viešbučių ir restoranų (6,5 proc.) veiklos rūšių įmonėse. Minėtų veiklos rūšių, kurių spartus augimas ir lėmė tokį didelį metų BVP augimo tempą, sukurta pridėtinė vertė sudarė 65 procentus bendrosios pridėtinės vertės.

Didėjusios gyventojų pajamos (realusis darbo užmokestis išaugo 7,8 procento, senatvės pensija - 5,2 procento) ir valdžios sektoriaus pajamos (mokestinės pajamos didėjo 8,1 procento), išpopuliarėję prekių lizingas ir vartojimo paskolos lėmė galutinio vartojimo augimą. Galutinio vartojimo išlaidų apimtis padidėjo 9,8 procento, tarp jų namų ūkių vartojimo - 11,1 procento ir valdžios sektoriaus vartojimo - 5,7 procento.

Padidėjusi vidaus paklausa, išaugusios ūkio subjektų pajamos ir atpigusios bankų paskolos skatino investicijų augimą. Išlaidos pagrindinio kapitalo formavimui 2003 m. padidėjo daugiau kaip 1 mlrd. litų, o pagrindinio kapitalo formavimo augimo tempas siekė 11,4 procento. Investicijos daugiausia buvo skirtos statybų plėtrai.

2003 m. sulėtėjo prekių ir paslaugų eksporto tempai. Palyginti su 2002 m., eksportas išaugo 6 procentais. Ankstesniaisiais metais tempai buvo spartesni: 2001 m. - 21,2 procento, 2002 m. - 19,5 procento. Prekių ir paslaugų importas 2003 m. augo sparčiau (8,8 proc.). Buvo importuojama 55,8 procento tarpinio vartojimo prekių, 19,9 procento investicinių prekių ir 17,7 procento vartojimo prekių. Šių prekių importas išaugo atitinkamai: 5,8 proc., 14,0 proc. ir 7,6 proc.

Vykdydamas Europos Sąjungos (ES) integracinius reikalavimus, Statistikos departamentas įdiegė bendrą visoms stojančiosioms į ES šalims būsto paslaugų įvertinimo metodiką. Naujas metodas buvo taikomas vienai veiklai - sąlyginei savininkų užimtų būstų nuomai - įvertinti. Perskaičiavus nuo 1995 m. nacionalinių sąskaitų rodiklius, vidutiniškai 2 procentais padidėjo absoliuti BVP apimtis. Augimo tempai beveik nepakito.