Palyginti su lapkričio mėn., šiek tiek mažesnė gyventojų dalis prognozavo bedarbių skaičiaus didėjimą, tačiau gyventojai truputį blogiau vertino šalies ekonominės padėties perspektyvas bei savo galimybes bent kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn.

Gruodžio mėn. 5 procentai gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius metus pagerėjo, 58 – kad pablogėjo, 37 procentai manė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per metus nepasikeitė (lapkričio mėn. – atitinkamai 4, 57 ir 38 proc.). Vertindami tikėtinus savo šeimos finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn., 12 procentų gyventojų nurodė, kad tikisi pagerėjimo, 31 procentas manė, kad finansinė padėtis pablogės (lapkričio mėn. – atitinkamai 14 ir 32 proc.). 54 procentai gyventojų manė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius metus nesikeis.

Vertindami šalies ekonominę padėtį, 70 procentų gyventojų teigė, kad ekonominė padėtis per praėjusius metus pablogėjo, 7 procentai – kad pagerėjo, 23 procentai – kad nepasikeitė (lapkričio mėn. – atitinkamai 67, 7 ir 25 proc.).

Gruodžio mėn. 22 procentai gyventojų tikėjosi, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. truputį pagerės, 41 procentas prognozavo pablogėjimą, 34 procentai teigė, kad padėtis išliks tokia pati (lapkričio mėn. – atitinkamai 19, 36 ir 42 proc.).

Gruodžio mėn. 12 procentų gyventojų tikėjosi bedarbių skaičių per artimiausius 12 mėn. mažėsiant, 53 procentai prognozavo tolesnį bedarbių skaičiaus augimą, iš jų 13 procentų – reikšmingą bedarbių skaičiaus didėjimą (lapkričio mėn. – atitinkamai 14, 56 ir 15 proc.).

Savo galimybes bent kiek sutaupyti per ateinančius 12 mėn. gyventojai vertino pesimistiškiau nei lapkričio mėn. Gyventojų, besitikinčių nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn., sumažėjo 3 procentiniais punktais.

Per metus, palyginti su 2009 m. gruodžio mėn., vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 24 procentiniais punktais. Ypač pasikeitė gyventojų nuomonė apie tikėtiną bedarbių skaičiaus augimą. Per metus gyventojų, prognozuojančių bedarbių skaičiaus augimą, dalis sumažėjo nuo 90 iki 53 procentų, iš jų prognozuojančių spartų bedarbių skaičiaus augimą – nuo 55 iki 13 procentų. Gyventojų, manančių, kad bedarbių skaičius išliks nepakitęs, dalis padidėjo 27 procentiniais punktais, prognozuojančių bedarbių skaičiaus mažėjimą – nuo 3 iki 12 procentų. Gyventojų, prognozuojančių šalies ekonominės padėties blogėjimą, per metus sumažėjo nuo 65 iki 41 procento, prognozuojančių namų ūkio finansinės padėties blogėjimą – nuo 57 iki 31 procento. Palyginti su praėjusiais metais, gyventojų nuomonė apie galimybę nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn. truputį pagerėjo.

Tyrimas atliekamas apklausiant 1200 respondentų.