„Mokestinės nepriemokos į nacionalinį biudžetą ir socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas ir jų išieškojimas tampa vis aktualesne problema. Valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos ir „Sodros“ gautinų pajamų administravimo tvarkos suvienodinimas galėtų duoti geresnių rezultatų tiek šių institucijų biudžetams, tiek verslui“, – sako valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Valstybiniai auditoriai nustatė, kad šalyje nesukurta bendra tokių skolų administravimo sistema, mokesčių administratoriai tarpusavyje bendradarbiauja nepakankamai, nėra bendros duomenų bazės, mokėjimo lengvatos suteikiamos pagal skirtingus principus. Visa tai neleidžia efektyviau mažinti įsiskolinimus ir beviltiškas skolas, sukuria papildomų sunkumų pareigingiems mokesčių ir įmokų mokėtojams.

Auditoriai nurodė, kad tiek VMI, tiek „Sodroje“ nepriemokų ir mokestinio įsiskolinimo lengvatų taikymas nepakankamai reglamentuotas. VMI 80 proc. mokestinės nepriemokos mokėjimo lengvatų suteikia pagal įstatymo straipsnį, kurio taikymas neapibrėžtas, nenustatyti išsamūs lengvatų skyrimo kriterijai, mokesčių mokėtojo įsipareigojimai neįforminami dokumentu. Nepakankamas lengvatų reglamentavimas kelia riziką, kad jų taikymas gali būti neskaidrus, pagalba gali būti suteikta mokesčių mokėtojams, kurie turi galimybių atsiskaityti su valstybe.

Auditoriai teigiamai vertina VMI parengtą Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo pagal patikslintas deklaracijas sutvarkymo taisyklių projektą, kuriame numatoma, kad pirmiausia bus padengiamos anksčiausiai susidarančios mokesčių prievolės. Ši tvarka turėtų įsigalioti VMI įdiegus naująją Mokesčių apskaitos informacinę sistemą.

Valstybės kontrolė pasiūlė Vyriausybei inicijuoti mokestinės nepriemokos ir įmokų įsiskolinimo administravimo bendros sistemos sukūrimą. Ji padėtų sumažinti nepriemokas į valstybės ir „Sodros“ biudžetus bei pagerintų ir atpigintų skolų administravimą. Iki bus sukurta bendra mokestinių nepriemokų ir įmokų įsiskolinimo administravimo sistema, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlyta inicijuoti teisės aktų pakeitimus, nustatančius palūkanas už atidėtą „Sodros“ įmokų įsiskolinimą, o VMI ir „Sodrai“ – reglamentuoti nepriemokų ir įmokų priverstinio išieškojimo procedūras, vertinimo kriterijus ir terminus.